Tice

Anonim

Merknamen: TheraCys, Tice BCG Live (voor intravesical gebruik)

Generieke naam: BCG

 • Wat is BCG (TheraCys, Tice BCG Live (voor intravesical gebruik))?
 • Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van BCG (TheraCys, Tice BCG Live (voor intravesical gebruik))?
 • Wat is de belangrijkste informatie die ik moet weten over BCG (TheraCys, Tice BCG Live (voor intravesical gebruik))?
 • Wat moet ik bespreken met mijn zorgverlener voordat ik BCG ontvang (TheraCys, Tice BCG Live (voor intravesical gebruik))?
 • Hoe wordt BCG gegeven (TheraCys, Tice BCG Live (voor intravesical gebruik))?
 • Wat gebeurt er als ik een dosis mis (TheraCys, Tice BCG Live (voor intravesical gebruik))?
 • Wat gebeurt er als ik een overdosis heb (TheraCys, Tice BCG Live (voor intravesical gebruik))?
 • Wat moet ik vermijden tijdens het ontvangen van BCG (TheraCys, Tice BCG Live (voor intravesical gebruik))?
 • Welke andere geneesmiddelen zullen BCG beïnvloeden (TheraCys, Tice BCG Live (voor intravesical gebruik))?
 • Waar kan ik meer informatie krijgen (TheraCys, Tice BCG Live (voor intravesical gebruik))?

Wat is BCG (TheraCys, Tice BCG Live (voor intravesical gebruik))?

BCG (Bacillus Calmette en Guérin) is een gevriesdroogd product gemaakt van bacteriën. BCG verhoogt bepaalde witte bloedcellen die binnendringende tumorcellen in de blaas vernietigen.

BCG wordt gebruikt voor de behandeling van blaaskanker die is gelokaliseerd (heeft zich niet verspreid naar andere delen van het lichaam).

BCG kan ook worden gebruikt voor doeleinden die niet in deze medicatiehandleiding worden vermeld.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van BCG (TheraCys, Tice BCG Live (voor intravesical gebruik))?

Krijg medische noodhulp als u tekenen van een allergische reactie heeft: netelroos; moeilijke ademhaling; zwelling van je gezicht, lippen, tong of keel.

Bel uw arts onmiddellijk als u:

 • koorts, koude rillingen, hoest, lichamelijke pijn, gewrichtspijn, zwakte of andere griepverschijnselen;
 • overgeven, maagpijn, geelzucht (gele verkleuring van uw huid of ogen);
 • pijn of brandend gevoel wanneer u plast, vaker of dringend urineert;
 • moeilijk plassen, bloed in uw urine, pijn in de onderrug;
 • oogpijn, roodheid, watering, ernstige verbranding of jeuk; of
 • visusveranderingen, verhoogde gevoeligheid voor licht.

Vaak voorkomende bijwerkingen zijn:

 • milde misselijkheid, verlies van eetlust;
 • milde blaas- of liespijn;
 • urineverlies of incontinentie;
 • diarree, obstipatie; of
 • weefseldeeltjes in uw urine (geen bloed).

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

Wat is de belangrijkste informatie die ik moet weten over BCG (TheraCys, Tice BCG Live (voor intravesical gebruik))?

U mag geen BCG krijgen als u tuberculose, koorts, blaasontsteking, bloed in uw urine of een zwak immuunsysteem (veroorzaakt door een ziekte of door het gebruik van bepaalde geneesmiddelen) heeft.

U dient ook geen BCG te ontvangen als u in de afgelopen 14 dagen een blaasbiopt, operatie of katheter heeft gehad.

Ernstige en soms fatale infecties kunnen optreden tijdens de behandeling met BCG. Stop met het gebruik van dit geneesmiddel en bel onmiddellijk uw arts als u tekenen van infectie heeft (koorts, rillingen, lichamelijke klachten).

Wat moet ik bespreken met mijn zorgverlener voordat ik BCG ontvang (TheraCys, Tice BCG Live (voor intravesical gebruik))?

U mag dit medicijn niet krijgen als u allergisch bent voor BCG, of als u:

 • tuberculose;
 • een zwak immuunsysteem van ziekten zoals AIDS, leukemie of lymfoom;
 • koorts, een blaasontsteking of bloed in uw urine;
 • als u steroïden gebruikt of chemotherapie of bestralingen krijgt; of
 • als u in de afgelopen 14 dagen een blaasbiopt, operatie of katheter heeft gehad.

Zorg ervoor dat BCG veilig voor u is, vertel het uw arts als u:

 • elk type bacteriële, schimmel- of virale infectie (inclusief HIV);
 • myasthenia gravis;
 • een pacemaker of ander kunsthartapparaat;
 • een kunstgewricht of een andere prothese;
 • een voorgeschiedenis van aneurysma (verwijde bloedvat);
 • als u ooit een bypass-operatie heeft gehad;
 • als u ooit tuberculose heeft gehad; of
 • als u een orgaantransplantatie moet ondergaan (nier, lever, hart, enz.).

Het is niet bekend of BCG een ongeboren baby schaadt. Gebruik effectieve anticonceptie om zwangerschap te voorkomen tijdens het ontvangen van BCG. Vertel het uw arts als u zwanger wordt tijdens de behandeling.

Het is niet bekend of BCG overgaat in de moedermelk of dat het een zogende baby kan schaden. U mag geen borstvoeding geven tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.

Hoe wordt BCG gegeven (TheraCys, Tice BCG Live (voor intravesical gebruik))?

BCG wordt rechtstreeks in de blaas geïnjecteerd met behulp van een katheter die in de urethra wordt ingebracht (de buis voor het doorlaten van urine uit uw blaas). U krijgt dit geneesmiddel in een kliniek of ziekenhuis.

BCG wordt gewoonlijk eenmaal per week gedurende 6 weken gegeven en vervolgens om de 3 tot 6 maanden gegeven voor maximaal 2 jaar. Volg de instructies van uw arts over uw specifieke doseringsschema.

Nadat BCG in de blaas is geplaatst, moet u het geneesmiddel zo lang mogelijk tot 2 uur in uw blaas houden. Gedurende die tijd kunt u worden aangemoedigd om te gaan liggen of ontspannen te blijven.

Gedurende minstens 6 uur nadat u met BCG bent behandeld, bevat uw urine nog steeds een deel van het medicijn en de bacteriën waaruit het is gemaakt. Om de verspreiding van deze bacterie te voorkomen, gebruikt u een toilet in plaats van een urinoir en gaat u tijdens het urineren op de wc zitten.

$config[ads_text5] not found

Voordat u het toilet doorspoelt, desinfecteert u de urine met bleekmiddel in een hoeveelheid die ongeveer gelijk is aan de hoeveelheid urineren. Giet het bleekmiddel in het toilet waarin je hebt geplast, laat het 15 minuten staan ​​en spoel het dan uit.

Uw arts kan u vragen enkele extra uren na uw BCG-behandeling extra te drinken om uw blaas te helpen wegspoelen. Volg de instructies van uw arts.

Bel onmiddellijk uw arts als u koorts heeft na het ontvangen van BCG, vooral als de koorts enkele uren of langer aanhoudt.

Dit medicijn kan bij bepaalde medische tests ongewone resultaten veroorzaken. Vertel een arts die u behandelt dat u BCG gebruikt.

Wat gebeurt er als ik een dosis mis (TheraCys, Tice BCG Live (voor intravesical gebruik))?

Neem contact op met uw arts voor instructies als u een afspraak mist voor uw BCG-behandeling.

Wat gebeurt er als ik een overdosis heb (TheraCys, Tice BCG Live (voor intravesical gebruik))?

Aangezien dit medicijn wordt gegeven door een arts in een medische omgeving, is het onwaarschijnlijk dat een overdosis optreedt.

Wat moet ik vermijden tijdens het ontvangen van BCG (TheraCys, Tice BCG Live (voor intravesical gebruik))?

Dit geneesmiddel kan in lichaamsvloeistoffen (urine, uitwerpselen, braaksel) terechtkomen. Gedurende ten minste 48 uur na het ontvangen van een dosis, vermijd dat uw lichaamsvloeistoffen in contact komen met uw handen of andere oppervlakken. Zorgverleners moeten rubberen handschoenen dragen tijdens het reinigen van de lichaamsvloeistoffen van een patiënt, het hanteren van verontreinigd afval of wasgoed of het vervangen van luiers. Was de handen voor en na het verwijderen van handschoenen. Was vervuilde kleding en linnen apart van het wasgoed.

$config[ads_text6] not found

Welke andere geneesmiddelen zullen BCG beïnvloeden (TheraCys, Tice BCG Live (voor intravesical gebruik))?

Als u een infectie heeft die moet worden behandeld met een antibioticum, moet u BCG wellicht korte tijd stoppen . Antibiotica kunnen BCG minder effectief maken en moeten worden vermeden tijdens uw behandeling met BCG. Volg de instructies van uw arts en zorg ervoor dat u een andere arts vertelt die u behandelt dat u BCG krijgt.

Vertel uw arts over alle geneesmiddelen die u gebruikt en degenen die u begint of stopt met gebruiken tijdens uw behandeling met BCG, met name een antibioticum, of geneesmiddelen die uw immuunsysteem verzwakken, zoals:

 • kankergeneesmiddel of bestraling;
 • geneesmiddel om afstoting van orgaantransplantaten te voorkomen; of
 • geneesmiddelen voor de behandeling van multiple sclerose, psoriasis, reumatoïde artritis of andere auto-immuunziekten.

Deze lijst is niet compleet. Andere geneesmiddelen kunnen een interactie aangaan met BCG, waaronder geneesmiddelen op recept en medicijnen zonder recept, vitamines en kruidenproducten. Niet alle mogelijke interacties worden vermeld in deze medicatiegids.

Waar kan ik meer informatie krijgen (TheraCys, Tice BCG Live (voor intravesical gebruik))?

Uw arts of apotheker kan u meer informatie geven over BCG.


Denk eraan, bewaar deze en alle andere geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen, deel nooit uw geneesmiddelen met anderen en gebruik dit medicijn alleen voor de voorgeschreven indicatie.

Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie die door Cerner Multum, Inc. ('Multum') wordt verstrekt, juist, up-to-date en volledig is, maar er wordt geen garantie geboden. Geneesmiddelinformatie hierin opgenomen kan tijdgevoelig zijn. Multum-informatie is samengesteld voor gebruik door zorgverleners en consumenten in de Verenigde Staten en daarom garandeert Multum niet dat gebruik buiten de Verenigde Staten geschikt is, tenzij specifiek anders aangegeven. De druginformatie van Multum ondersteunt geen medicijnen, diagnosticeert patiënten niet en adviseert geen therapie. De druginformatie van Multum is een informatiebron die is ontworpen om erkende zorgverleners te helpen bij de zorg voor hun patiënten en / of om consumenten die deze service bekijken als een aanvulling op en niet als een vervanging voor de expertise, vaardigheden, kennis en oordeelsvermogen van zorgverleners te dienen. De afwezigheid van een waarschuwing voor een bepaalde combinatie van geneesmiddelen of geneesmiddelen moet op geen enkele manier worden opgevat als een indicatie dat de combinatie van geneesmiddelen of geneesmiddelen veilig, effectief of geschikt is voor een bepaalde patiënt. Multum aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig aspect van de gezondheidszorg dat wordt beheerd met behulp van informatie die Multum verstrekt. De informatie in dit document is niet bedoeld voor alle mogelijke toepassingen, aanwijzingen, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen, geneesmiddelinteracties, allergische reacties of bijwerkingen. Als u vragen heeft over de geneesmiddelen die u neemt, raadpleeg dan uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Auteursrecht 1996-2015 Cerner Multum, Inc. Versie: 3.04. Revisiedatum: 9/9/2015.

Populaire Categorieën