Starlix

Anonim

Starlix (nateglinide) is een oraal diabetesgeneesmiddel dat samen met een dieet en lichaamsbeweging wordt gebruikt om type 2 (niet-insulineafhankelijke) diabetes te behandelen. Andere diabetesgeneesmiddelen worden soms gebruikt in combinatie met Starlix indien nodig. Starlix is ​​beschikbaar in generieke vorm. Vaak voorkomende bijwerkingen van Starlix zijn:

 • gewichtstoename,
 • loopneus of verstopte neus,
 • niezen,
 • hoesten,
 • symptomen van verkoudheid of griep,
 • diarree,
 • misselijkheid,
 • rugpijn,
 • duizeligheid, of
 • gewrichtspijn of stijfheid.

Starlix kan een laag bloedglucosegehalte (hypoglykemie) veroorzaken. Vertel het uw arts als u symptomen van een lage bloedsuikerspiegel heeft, zoals:

 • rillingen,
 • koud zweet,
 • duizeligheid,
 • slaperigheid,
 • schudden,
 • snelle hartslag,
 • zwakheid,
 • hoofdpijn,
 • flauwvallen,
 • tintelingen van de handen of voeten, of
 • honger.
Vertel uw arts als u ernstige bijwerkingen van Starlix heeft, waaronder:
 • toevallen (convulsies), of
 • geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen)

De aanbevolen start- en onderhoudsdosis van Starlix, alleen of in combinatie met metformine of een thiazolidinedion, is driemaal daags 120 mg vóór de maaltijd. Hyperglycemie (hoge bloedsuikerspiegel) kan het gevolg zijn als u Starlix gebruikt met geneesmiddelen die de bloedsuikerspiegel verhogen, zoals: isoniazide, diuretica (waterpillen), steroïden, fenothiazinen, schildkliermedicijnen, anticonceptiepillen en andere hormonen, medicijnen voor epilepsie en dieetpillen. of geneesmiddelen voor de behandeling van astma, verkoudheid of allergieën. Hypoglycemie (lage bloedsuikerspiegel) kan het gevolg zijn als u Starlix gebruikt met geneesmiddelen die de bloedsuikerspiegel verlagen, zoals: niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's), aspirine of andere salicylaten, sulfamedicijnen, monoamine-oxidaseremmers (MAO-remmers), blokkers of probenecide. Vertel uw arts alle medicijnen die u gebruikt. Tijdens de zwangerschap mag Starlix alleen worden voorgeschreven als het wordt voorgeschreven. Zwangerschap kan diabetes veroorzaken of verergeren. Bespreek een plan met uw arts om de bloedsuikerspiegel te beheersen tijdens de zwangerschap. Uw arts kan tijdens uw zwangerschap van diabetesbehandeling veranderen. Het is niet bekend of dit geneesmiddel in de moedermelk terechtkomt. Raadpleeg uw arts voordat u borstvoeding geeft.

Ons Starlix (nateglinide) Centrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen biedt een uitgebreid overzicht van beschikbare geneesmiddelinformatie over de mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van dit medicijn.

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

Krijg medische noodhulp als u tekenen van een allergische reactie heeft: netelroos; moeite met ademhalen; zwelling van je gezicht, lippen, tong of keel.

Bel uw arts onmiddellijk als u:

 • toevallen (convulsies); of
 • geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen).

Vaak voorkomende bijwerkingen zijn:

 • loopneus of verstopte neus, niezen, hoesten, verkoudheid of griepsymptomen;
 • diarree, misselijkheid;
 • rugpijn;
 • duizeligheid; of
 • gewrichtspijn of stijfheid.

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

Lees de volledige gedetailleerde patiëntenmonografie voor Starlix (Nateglinide)

Kom meer te weten "

BIJWERKINGEN

De volgende ernstige bijwerking wordt ook elders in de etikettering beschreven:

Hypoglycemie (zie WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN)

Clinical Trials Experience

Omdat klinische onderzoeken worden uitgevoerd onder sterk variërende omstandigheden, kunnen de ongunstige reactiesnelheden die zijn waargenomen in de klinische onderzoeken van een geneesmiddel niet direct worden vergeleken met de percentages in de klinische onderzoeken van een ander geneesmiddel en mogelijk niet de in de praktijk waargenomen percentages.

In klinische studies werden ongeveer 2.600 patiënten met type 2 diabetes mellitus behandeld met STARLIX. Hiervan werden ongeveer 1335 patiënten behandeld gedurende 6 maanden of langer en ongeveer 190 patiënten gedurende een jaar of langer. Tabel 1 laat de meest voorkomende bijwerkingen zien die geassocieerd zijn met STARLIX.

$config[ads_text5] not found

Tabel 1: Bijwerkingen anders dan hypoglykemie (%) groter dan of gelijk aan 2% bij met STARLIX behandelde patiënten uit de pool van placebogecontroleerde proeven met 12 tot 64 weken

Placebo
N = 458
STARLIX
N = 1441
Gewenste term
Bovenste luchtweginfectie8.110.5
Rugpijn3.74.0
Griep symptomen2.63.6
Duizeligheid2.23.6
artropathie2.23.3
Diarree3.13.2
Accidenteel trauma1.72.9
Bronchitis2.62.7
hoesten2.22.4

hypoglykemie

Episodes van ernstige hypoglykemie (plasmaglucose lager dan 36 mg / dL) werden gemeld bij twee patiënten die met STARLIX werden behandeld. Niet-ernstige hypoglykemie trad op bij 2, 4% van de met STARLIX behandelde patiënten en bij 0, 4% van de met placebo behandelde patiënten (zie WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN ).

Gewichtstoename

Patiënten die werden behandeld met STARLIX hadden statistisch significante gemiddelde gewichtstoenamen in vergelijking met placebo. In klinische onderzoeken steeg het gemiddelde gewicht met STARLIX 60 mg (3 maal daags) en STARLIX 120 mg (3 maal daags) in vergelijking met placebo met respectievelijk 1, 0 kg en 1, 6 kg.

Laboratorium test

Verhogingen van urinezuur: er waren toenames in gemiddelde urinezuurwaarden voor patiënten behandeld met STARLIX alleen, STARLIX in combinatie met metformine, alleen metformine en alleen glyburide. De respectieve verschillen met placebo waren 0, 29 mg / dl, 0, 45 mg / dl, 0, 28 mg / dl en 0, 19 mg / dl.

$config[ads_text6] not found

Postmarketingervaring

De volgende bijwerkingen zijn vastgesteld tijdens het gebruik van STARLIX na goedkeuring. Omdat deze reacties vrijwillig worden gerapporteerd vanuit een populatie van onbekende grootte, is het niet altijd mogelijk om betrouwbaar hun frequentie te schatten of een oorzakelijk verband te leggen met blootstelling aan geneesmiddelen.

 • Overgevoeligheidsreacties: huiduitslag, jeuk en urticaria
 • Lever- en galaandoeningen: geelzucht, cholestatische hepatitis en verhoogde leverenzymen

Lees de volledige FDA-voorschrijfinformatie voor Starlix (Nateglinide)

Lees verder "

Gerelateerde gezondheid

 • Diabetes (Type 1 en Type 2)
 • Diabetesbehandeling (Type 1 en Type 2 Medicijnen en Dieet)
 • Orale diabetesrecept Medicijnen
 • Type 2 diabetes

Verwante geneesmiddelen

 • Actoplus MET
 • Actos
 • Afrezza
 • Amaryl
 • Bydureon
 • Byetta
 • Cozaar
 • Diabinese
 • Duetact
 • Fiasp
 • GlucaGen
 • Glucophage
 • Glucotrol
 • Glucotrol XL
 • Glucovance
 • Glumetza
 • Glyset
 • Glyxambi
 • Humalog 50-50
 • Invokana
 • Janumet
 • Jardiance
 • Jentadueto XR
 • Lantus
 • Novolog
 • Novolog Mix 50-50
 • Novolog Mix 70-30
 • Onglyza
 • Ozempic
 • Prandin
 • Precose
 • Riomet
 • Segluromet
 • Synjardy XR
 • Trulicity
 • Victoza

Lees de Starlix gebruikersrecensies »

© Starlix Patiëntinformatie wordt geleverd door Cerner Multum, Inc. en Starlix-consumenteninformatie wordt geleverd door First Databank, Inc., gebruikt onder licentie en onderhevig aan hun respectieve auteursrechten.

GA DOOR MET SCROLLEN VOOR GERELATEERD ARTIKEL

Populaire Categorieën