Sonate

Anonim

Merknamen: Sonata

Generieke naam: zaleplon

 • Wat is zaleplon (Sonata)?
 • Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van zaleplon (Sonata)?
 • Wat is de belangrijkste informatie die ik over zaleplon (Sonata) moet weten?
 • Wat moet ik bespreken met mijn zorgverlener voordat ik zaleplon (Sonata) gebruik?
 • Hoe moet ik zaleplon (Sonata) gebruiken?
 • Wat gebeurt er als ik een dosis mis (Sonata)?
 • Wat gebeurt er als ik een overdosis (Sonata) krijg?
 • Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van zaleplon (Sonata)?
 • Welke andere geneesmiddelen zullen zaleplon (Sonata) beïnvloeden?
 • Waar kan ik meer informatie krijgen (Sonata)?

Wat is zaleplon (Sonata)?

Zaleplon is een kalmerend middel, ook wel een hypnoticum genoemd. Het beïnvloedt chemicaliën in de hersenen die mogelijk niet in balans zijn bij mensen met slaapproblemen (slapeloosheid).

Zaleplon wordt gebruikt om slapeloosheid te behandelen. Dit medicijn veroorzaakt ontspanning om u te helpen in slaap te vallen en in slaap te blijven.

Zaleplon kan ook worden gebruikt voor doeleinden die niet in deze medicatiehandleiding worden vermeld.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van zaleplon (Sonata)?

Zaleplon kan een ernstige allergische reactie veroorzaken. Krijg medische noodhulp als u tekenen van een allergische reactie heeft : netelroos; moeilijke ademhaling; misselijkheid en overgeven; zwelling van je gezicht, lippen, tong of keel.

Stop met het gebruik van zaleplon en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u:

 • agressie, agitatie, gedragsveranderingen;
 • angst, nerveus gevoel, depressie, verwarring, hallucinaties;
 • bronchospasmen (piepende ademhaling, beklemming op de borst, moeite met ademhalen);
 • gedachten van jezelf pijn doen; of
 • een licht gevoel in het hoofd, alsof je flauwvalt.

Vaak voorkomende bijwerkingen zijn:

 • problemen met geheugen of coördinatie;
 • slaperigheid, duizeligheid;
 • gevoelloosheid of tintelingen;
 • hoofdpijn;
 • maagklachten, obstipatie;
 • droge mond;
 • rugpijn, pijn op de borst;
 • gewrichts- of spierpijn; of
 • milde jeuk of huiduitslag.

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

Wat is de belangrijkste informatie die ik over zaleplon (Sonata) moet weten?

Zorg ervoor dat zaleplon veilig voor u is, vertel het uw arts als u ooit verslaafd bent geweest aan drugs of alcohol.

Zaleplon kan verslavend zijn. Bewaar de medicatie op een plaats waar anderen er niet bij kunnen. MISBRUIK VAN DEZE MEDICATIE KAN VERSLAVING OF OVERDOSERING VEROORZAKEN, vooral bij een kind of een andere persoon die het geneesmiddel zonder recept gebruikt. Het verkopen of weggeven van zaleplon is tegen de wet.

Wat moet ik bespreken met mijn zorgverlener voordat ik zaleplon (Sonata) gebruik?

U mag dit geneesmiddel niet gebruiken als u allergisch bent voor zaleplon.

Zorg ervoor dat zaleplon veilig voor u is, vertel het uw arts als u:

 • lever- of nierziekte;
 • slaapapneu (de ademhaling stopt terwijl u slaapt);
 • longziekte (astma, bronchitis, emfyseem, COPD) of andere ademhalingsproblemen;
 • een geschiedenis van depressie, psychische aandoeningen of zelfmoordgedachten; of
 • een geschiedenis van drugs- of alcoholverslaving.

Het is niet bekend of zaleplon een ongeboren baby schaadt. Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden tijdens het gebruik van dit medicijn.

Het is niet bekend of zaleplon wordt uitgescheiden in de moedermelk of dat het een zogende baby kan schaden. U mag geen borstvoeding geven tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.

De sedatieve effecten van zaleplon kunnen bij oudere volwassenen sterker zijn. Duizeligheid of ernstige slaperigheid kan vallen of andere ongelukken veroorzaken.

Hoe moet ik zaleplon (Sonata) gebruiken?

Volg alle aanwijzingen op uw receptlabel. Gebruik dit geneesmiddel niet in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen.

Zaleplon laat je in slaap vallen. Neem dit medicijn nooit tijdens uw normale uren van ontwaken, tenzij u ten minste 4 uur nodig heeft om te slapen.

Sommige mensen die dit medicijn gebruiken, zijn bezig met activiteiten zoals autorijden, eten of telefoneren en hebben later geen geheugen voor de activiteit. Als dit gebeurt, stop dan met het gebruik van zaleplon en overleg met uw arts over een andere behandeling voor uw slaapstoornis.

Vermijd het gebruik van zaleplon binnen 1 uur na het eten van een vetrijke of zware maaltijd. Hierdoor wordt het voor uw lichaam moeilijker om de medicatie op te nemen.

Zaleplon is alleen voor gebruik op korte termijn. Gebruik zaleplon niet langer dan 2 weken zonder advies van uw arts.

Bel uw arts als uw slapeloosheidssymptomen niet verbeteren, of als ze erger worden na het gebruik van zaleplon voor 7 tot 10 nachten op een rij

Zaleplon kan verslavend zijn, zelfs bij normale doses. Deel dit medicijn nooit met iemand anders, vooral iemand met een voorgeschiedenis van drugsmisbruik of -verslaving. MISBRUIK VAN DEZE MEDICATIE KAN VERSLAVING OF OVERDOSERING VEROORZAKEN, vooral bij een kind of een andere persoon die het geneesmiddel zonder recept gebruikt. Het verkopen of weggeven van zaleplon is tegen de wet.

$config[ads_text5] not found

Stop niet met het gebruik van zaleplon plotseling na het meerdere dagen achter elkaar innemen, anders kunt u onaangename ontwenningsverschijnselen krijgen. Volg de instructies van uw arts over het afbouwen van uw dosis.

Bewaar op kamertemperatuur, uit de buurt van vocht, hitte en licht.

Houd de hoeveelheid geneesmiddel in de gaten die wordt gebruikt voor elke nieuwe fles. Zaleplon is een drug van misbruik en u moet weten of iemand uw geneesmiddel niet op de juiste manier of zonder recept gebruikt.

Wat gebeurt er als ik een dosis mis (Sonata)?

Aangezien zaleplon gewoonlijk wordt ingenomen als nodig, is het mogelijk dat u zich niet aan een doseringsschema houdt. Neem dit medicijn nooit als u niet minstens 4 uur hebt om te slapen voordat u weer actief bent. Neem geen extra medicijn om een ​​vergeten dosis in te halen.

Wat gebeurt er als ik een overdosis (Sonata) krijg?

Zoek medische hulp of bel de hulplijn voor vergif op 1-800-222-1222.

Symptomen van overdosis kunnen zijn: ernstige slaperigheid, verwarring, verlies van coördinatie, slappe spieren, zwakke of oppervlakkige ademhaling, flauwvallen.

Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van zaleplon (Sonata)?

Zaleplon kan bijwerkingen veroorzaken die uw denken of reacties kunnen beïnvloeden. U kunt zich de ochtend na het innemen van de medicatie nog steeds slaperig voelen . Totdat u weet hoe deze medicatie u tijdens de nachtelijke uren zal beïnvloeden, wees voorzichtig als u autorijdt, machines bedient, een vliegtuig bestuurt of iets doet waarbij u wakker en alert moet zijn.

$config[ads_text6] not found

Drink geen alcohol. Gevaarlijke bijwerkingen kunnen optreden.

Gebruik geen andere geneesmiddelen die u slaperig maken (zoals koude medicijnen, pijnstillers, spierverslappers en medicijnen tegen depressie of angst).

Vermijd het gebruik van zaleplon tijdens het reizen, bijvoorbeeld om in een vliegtuig te slapen. U kunt worden gewekt voordat de effecten van de medicatie zijn verdwenen. Amnesia (vergeetachtigheid) komt vaker voor als u na het gebruik van zaleplon niet ten minste 4 uur slaap krijgt.

Welke andere geneesmiddelen zullen zaleplon (Sonata) beïnvloeden?

Inname van zaleplon met andere geneesmiddelen die u slaperig maken of uw ademhaling vertragen, kan gevaarlijke of levensbedreigende bijwerkingen veroorzaken. Vraag uw arts voordat u een slaappil, een narcotisch pijnmedicijn, een voorgeschreven hoestmiddel, een spierverslapper of een medicijn voor angst, depressie of toevallen neemt.

Andere geneesmiddelen kunnen in contact komen met zaleplon, waaronder geneesmiddelen op recept en medicijnen zonder recept, vitamines en kruidenproducten. Vertel elk van uw zorgverleners over alle geneesmiddelen die u nu gebruikt en over elk geneesmiddel dat u gebruikt of stopt met gebruiken.

Waar kan ik meer informatie krijgen (Sonata)?

Uw apotheker kan u meer informatie geven over zaleplon.


Denk eraan, bewaar deze en alle andere geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen, deel nooit uw geneesmiddelen met anderen en gebruik dit medicijn alleen voor de voorgeschreven indicatie.

Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie die door Cerner Multum, Inc. ('Multum') wordt verstrekt, juist, up-to-date en volledig is, maar er wordt geen garantie geboden. Geneesmiddelinformatie hierin opgenomen kan tijdgevoelig zijn. Multum-informatie is samengesteld voor gebruik door zorgverleners en consumenten in de Verenigde Staten en daarom garandeert Multum niet dat gebruik buiten de Verenigde Staten geschikt is, tenzij specifiek anders aangegeven. De druginformatie van Multum ondersteunt geen medicijnen, diagnosticeert patiënten niet en adviseert geen therapie. De druginformatie van Multum is een informatiebron die is ontworpen om erkende zorgverleners te helpen bij de zorg voor hun patiënten en / of om consumenten die deze service bekijken als een aanvulling op en niet als een vervanging voor de expertise, vaardigheden, kennis en oordeelsvermogen van zorgverleners te dienen. De afwezigheid van een waarschuwing voor een bepaalde combinatie van geneesmiddelen of geneesmiddelen moet op geen enkele manier worden opgevat als een indicatie dat de combinatie van geneesmiddelen of geneesmiddelen veilig, effectief of geschikt is voor een bepaalde patiënt. Multum aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig aspect van de gezondheidszorg dat wordt beheerd met behulp van informatie die Multum verstrekt. De informatie in dit document is niet bedoeld voor alle mogelijke toepassingen, aanwijzingen, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen, geneesmiddelinteracties, allergische reacties of bijwerkingen. Als u vragen heeft over de geneesmiddelen die u neemt, raadpleeg dan uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Auteursrecht 1996-2016 Cerner Multum, Inc. Versie: 2.04. Revisiedatum: 19-9-2016.

Populaire Categorieën