Seconal Sodium

Anonim

Merknamen: Seconal Sodium

Generieke naam: secobarbital

 • Wat is secobarbital (Seconal Sodium)?
 • Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van secobarbital (Seconal Sodium)?
 • Wat is de belangrijkste informatie die ik moet weten over secobarbital (Seconal Sodium)?
 • Wat moet ik met mijn zorgverlener bespreken voordat ik secobarbital (Seconal Sodium) gebruik?
 • Hoe moet ik secobarbital (Seconal Sodium) gebruiken?
 • Wat gebeurt er als ik een dosis (Seconal Sodium) mis?
 • Wat gebeurt er als ik een overdosis (Seconal Sodium) krijg?
 • Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van Secobarbital (Seconal Sodium)?
 • Welke andere geneesmiddelen zullen secobarbital (Seconal Sodium) beïnvloeden?
 • Waar kan ik meer informatie krijgen (Seconal Sodium)?

Wat is secobarbital (Seconal Sodium)?

Secobarbital is een barbituraat (bar-BIT-chur-ate) dat de activiteit van uw hersenen en zenuwstelsel vertraagt.

Secobarbital wordt kortdurend gebruikt om slapeloosheid te behandelen of als een kalmerend middel vóór de operatie.

Secobarbital kan ook worden gebruikt voor doeleinden die niet in deze medicatiehandleiding worden vermeld.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van secobarbital (Seconal Sodium)?

Krijg medische noodhulp als u tekenen van een allergische reactie heeft : netelroos; moeilijke ademhaling; zwelling van je gezicht, lippen, tong of keel.

Sommige mensen die dit medicijn gebruiken, zijn bezig met activiteiten zoals autorijden, eten, wandelen, telefoneren of seks hebben en hebben later geen herinneringen aan de activiteit. Als dit bij u gebeurt, stop dan met het gebruik van secobarbital en overleg met uw arts over een andere behandeling voor uw slaapstoornis.

Stop met het gebruik van secobarbital en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u:

 • ongewone gedachten of gedrag;
 • nieuwe of verslechterende depressie;
 • verwarring, hallucinaties;
 • angst, opwinding; of
 • gedachten aan zelfmoord of jezelf pijn doen.

De sedatieve effecten van secobarbital kunnen bij oudere volwassenen sterker zijn.

Vaak voorkomende bijwerkingen zijn:

 • slaperigheid, moe voelen;
 • "kater" -effect (slaperigheid de dag na een dosis);
 • hoofdpijn, duizeligheid;
 • geheugenproblemen;
 • droge mond;
 • maagklachten; of
 • zich onrustig of opgewonden voelen (vooral bij kinderen).

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

Wat is de belangrijkste informatie die ik moet weten over secobarbital (Seconal Sodium)?

U mag secobarbital niet gebruiken als u een ernstige leveraandoening, ernstige ademhalingsproblemen of porfyrie heeft.

Sommige mensen die dit medicijn gebruiken, zijn bezig met activiteiten zoals autorijden, eten, wandelen, telefoneren of seks hebben en hebben later geen herinneringen aan de activiteit.

Wat moet ik met mijn zorgverlener bespreken voordat ik secobarbital (Seconal Sodium) gebruik?

U dient secobarbital niet te gebruiken als u allergisch bent voor, of als u:

 • ernstige leverziekte;
 • ernstige ademhalingsproblemen; of
 • porfyrie (een genetische enzymaandoening die symptomen veroorzaakt die van invloed zijn op de huid of het zenuwstelsel).

Om zeker te zijn dat secobarbital voor u veilig is, vertel het uw arts als u:

 • astma, chronische obstructieve longaandoening (COPD) of andere ademhalingsstoornis;
 • leverziekte;
 • nierziekte;
 • een geschiedenis van depressie, psychische aandoeningen of zelfmoordgedachten;
 • een geschiedenis van drugs- of alcoholverslaving; of
 • als u ook een narcotische (opioïde) medicatie gebruikt.

Als u secobarbital gebruikt terwijl u zwanger bent, kan uw baby afhankelijk worden van het geneesmiddel. Dit kan levensbedreigende ontwenningsverschijnselen veroorzaken bij de baby nadat deze is geboren. Baby's die afhankelijk zijn van een gewoontevormend medicijn, kunnen een aantal weken medische behandeling nodig hebben. Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden.

Secobarbital kan de anticonceptiepil minder effectief maken. Vraag uw arts over het gebruik van een niet-hormonale anticonceptie (condoom, diafragma met zaaddodend middel) om zwangerschap te voorkomen.

Secobarbital kan in de moedermelk terechtkomen en kan bij de zogende baby bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft.

Geef dit geneesmiddel niet aan een kind zonder medisch advies.

Hoe moet ik secobarbital (Seconal Sodium) gebruiken?

Volg alle aanwijzingen op uw receptlabel. Neem secobarbital nooit in grotere hoeveelheden, of langer dan voorgeschreven.

Secobarbital kan verslavend zijn. Deel nooit secobarbital met een andere persoon, vooral iemand met een voorgeschiedenis van drugsmisbruik of -verslaving. Bewaar de medicatie op een plaats waar anderen er niet bij kunnen. Het verkopen of weggeven van dit geneesmiddel is tegen de wet.

Als u dit geneesmiddel gebruikt om slapeloosheid te behandelen: neem secobarbital alleen als u zich klaarmaakt voor enkele uren slaap. U kunt heel snel in slaap vallen na het innemen van het geneesmiddel.

$config[ads_text5] not found

Neem secobarbital op een lege maag. Neem het medicijn niet meteen in na het eten.

Secobarbital is alleen voor gebruik op korte termijn.

Bel uw arts als uw slapeloosheidssymptomen niet verbeteren of als ze slechter worden na 7 tot 10 nachten op rij. Gebruik secobarbital niet langer dan 2 weken zonder advies van uw arts.

Stop niet met het gebruik van secobarbital plotseling na langdurig gebruik, anders kunt u onaangename ontwenningsverschijnselen krijgen. Vraag uw arts hoe ontwenningsverschijnselen kunnen voorkomen als u stopt met het gebruik van secobarbital.

Bewaar op kamertemperatuur, uit de buurt van vocht en warmte.

Houd de hoeveelheid geneesmiddel in de gaten die wordt gebruikt voor elke nieuwe fles. Secobarbital is een middel tegen misbruik en u moet weten of iemand uw geneesmiddel niet op de juiste manier of zonder recept gebruikt.

Wat gebeurt er als ik een dosis (Seconal Sodium) mis?

Aangezien secobarbital alleen voor het slapen gaan wordt ingenomen, hoeft u waarschijnlijk geen dosis te missen. Neem dit geneesmiddel alleen in als u zich klaarmaakt voor enkele uren slaap.

Als u geen tijd heeft om een ​​volledige nachtrust te krijgen na het innemen van de medicatie, slaat u de gemiste dosis over en neemt u het geneesmiddel in uw volgende geplande slaaptijd in. Neem geen extra medicijn om de vergeten dosis in te halen.

Wat gebeurt er als ik een overdosis (Seconal Sodium) krijg?

Zoek medische hulp of bel de hulplijn voor vergif op 1-800-222-1222. Een overdosis van secobarbital kan dodelijk zijn, vooral wanneer het samen met andere medicijnen wordt ingenomen die slaperigheid kunnen veroorzaken.

$config[ads_text6] not found

Symptomen van overdosis zijn extreme slaperigheid, zich licht voelen, flauwvallen, zich koud voelen en een zwakke of oppervlakkige ademhaling.

Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van Secobarbital (Seconal Sodium)?

Gebruik dit geneesmiddel niet als u gedurende de dag of vlak voor het slapen alcohol hebt gedronken.

Vermijd het gebruik van verkoudheid of allergie medicijnen die een antihistaminicum bevatten.

Secobarbital kan uw denken of reacties beïnvloeden. U kunt zich de ochtend na het gebruik van secobarbital nog steeds slaperig voelen. Wacht tot je helemaal wakker bent voordat je autorijdt, machines bedient of iets doet waarbij je wakker en alert moet zijn.

Welke andere geneesmiddelen zullen secobarbital (Seconal Sodium) beïnvloeden?

Wanneer u secobarbital inneemt met andere geneesmiddelen die u slaperig maken of uw ademhaling vertragen, kan dit gevaarlijke of levensbedreigende bijwerkingen veroorzaken. Vraag uw arts voordat u een slaappil, een narcotisch pijnmedicijn, een voorgeschreven hoestmiddel, een spierverslapper of een medicijn voor angst, depressie of toevallen neemt.

Andere geneesmiddelen kunnen interageren met secobarbital, waaronder geneesmiddelen op recept en medicijnen zonder recept, vitamines en kruidenproducten. Vertel elk van uw zorgverleners over alle geneesmiddelen die u nu gebruikt en over elk geneesmiddel dat u gebruikt of stopt met gebruiken.

Waar kan ik meer informatie krijgen (Seconal Sodium)?

Uw apotheker kan meer informatie geven over secobarbital.


Denk eraan, bewaar deze en alle andere geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen, deel nooit uw geneesmiddelen met anderen en gebruik dit medicijn alleen voor de voorgeschreven indicatie.

Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie die door Cerner Multum, Inc. ('Multum') wordt verstrekt, juist, up-to-date en volledig is, maar er wordt geen garantie geboden. Geneesmiddelinformatie hierin opgenomen kan tijdgevoelig zijn. Multum-informatie is samengesteld voor gebruik door zorgverleners en consumenten in de Verenigde Staten en daarom garandeert Multum niet dat gebruik buiten de Verenigde Staten geschikt is, tenzij specifiek anders aangegeven. De druginformatie van Multum ondersteunt geen medicijnen, diagnosticeert patiënten niet en adviseert geen therapie. De druginformatie van Multum is een informatiebron die is ontworpen om erkende zorgverleners te helpen bij de zorg voor hun patiënten en / of om consumenten die deze service bekijken als een aanvulling op en niet als een vervanging voor de expertise, vaardigheden, kennis en oordeelsvermogen van zorgverleners te dienen. De afwezigheid van een waarschuwing voor een bepaalde combinatie van geneesmiddelen of geneesmiddelen moet op geen enkele manier worden opgevat als een indicatie dat de combinatie van geneesmiddelen of geneesmiddelen veilig, effectief of geschikt is voor een bepaalde patiënt. Multum aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig aspect van de gezondheidszorg dat wordt beheerd met behulp van informatie die Multum verstrekt. De informatie in dit document is niet bedoeld voor alle mogelijke toepassingen, aanwijzingen, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen, geneesmiddelinteracties, allergische reacties of bijwerkingen. Als u vragen heeft over de geneesmiddelen die u neemt, raadpleeg dan uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Auteursrecht 1996-2017 Cerner Multum, Inc. Versie: 7.01. Revisiedatum: 3/10/2017.

Populaire Categorieën