Roxanol

Anonim

Merknamen: geen merknaam

Generieke naam: morfine

 • Wat is morfine?
 • Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van morfine?
 • Wat is de belangrijkste informatie die ik over morfine moet weten?
 • Wat moet ik bespreken met mijn zorgverlener voordat ik morfine gebruik?
 • Hoe moet ik morfine gebruiken?
 • Wat gebeurt er als ik een dosis mis?
 • Wat gebeurt er als ik een overdosis krijg?
 • Wat moet ik vermijden bij het gebruik van morfine?
 • Welke andere geneesmiddelen zullen morfine beïnvloeden?
 • Waar kan ik meer informatie krijgen?

Wat is morfine?

Morfine is een opioïde pijnmedicijn, soms een narcoticum genoemd.

Morfine wordt gebruikt om matige tot ernstige pijn te behandelen. Kortwerkende morfine wordt ingenomen als nodig voor pijn.

De vorm met verlengde afgifte van morfine is voor de 24-uurs behandeling van pijn. Deze vorm van morfine is niet voor gebruik op een zo nodig basis voor pijn.

Morfine kan ook worden gebruikt voor doeleinden die niet in deze medicatiehandleiding worden vermeld.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van morfine?

Krijg medische noodhulp als u tekenen van een allergische reactie heeft : netelroos; moeilijke ademhaling; zwelling van je gezicht, lippen, tong of keel.

Net als andere opioïde geneesmiddelen kan morfine uw ademhaling vertragen. De dood kan optreden als de ademhaling te zwak wordt. Een persoon die voor u zorgt, dient medische hulp in geval van nood te zoeken als u langzame ademhaling hebt met lange pauzes, blauwgekleurde lippen of als u moeilijk kunt ontwaken.

Bel uw arts onmiddellijk als u:

 • trage hartslag, zuchten, zwakke of oppervlakkige ademhaling;
 • pijn op de borst, snelle of bonzende hartslagen;
 • extreme slaperigheid, het gevoel alsof je flauwvalt; of
 • lage cortisolspiegels - misselijkheid, braken, verlies van eetlust, duizeligheid, verergering van vermoeidheid of zwakte.

Zoek onmiddellijk medische hulp als u symptomen van het serotoninesyndroom hebt, zoals: opwinding, hallucinaties, koorts, zweten, beven, snelle hartslag, spierstijfheid, spiertrekkingen, verlies van coördinatie, misselijkheid, braken of diarree.

Ernstige bijwerkingen zijn waarschijnlijker bij oudere volwassenen en mensen die ondervoed of verzwakt zijn.

Langdurig gebruik van opioïde medicatie kan de vruchtbaarheid (het vermogen om kinderen te krijgen) bij mannen of vrouwen beïnvloeden . Het is niet bekend of opioïde effecten op de vruchtbaarheid permanent zijn.

Vaak voorkomende bijwerkingen zijn:

 • slaperigheid, duizeligheid;
 • constipatie, maagpijn, misselijkheid, braken;
 • hoofdpijn, moe gevoel;
 • angst; of
 • milde jeuk.

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

Wat is de belangrijkste informatie die ik over morfine moet weten?

U mag dit geneesmiddel niet gebruiken als u ernstige astma- of ademhalingsproblemen heeft, een verstopping in uw maag of darmen, of een darmobstructie die paralytische ileus wordt genoemd.

Morfine kan uw ademhaling vertragen of stoppen en kan verslavend zijn. MISBRUIK VAN DIT GENEESMIDDEL KAN VERSLAVING, OVERDOSERING OF DE DOOD VEROORZAKEN, vooral bij een kind of een andere persoon die het geneesmiddel zonder recept gebruikt.

Inname van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap kan levensbedreigende ontwenningsverschijnselen bij de pasgeborene veroorzaken.

Fatale bijwerkingen kunnen optreden als u dit geneesmiddel gebruikt met alcohol, of met andere geneesmiddelen die sufheid veroorzaken of uw ademhaling vertragen.

Wat moet ik bespreken met mijn zorgverlener voordat ik morfine gebruik?

U mag dit geneesmiddel niet gebruiken als u ooit een allergische reactie op morfine of andere narcotische geneesmiddelen heeft gehad, of als u:

 • ernstige astma of ademhalingsproblemen; of
 • een verstopping in uw maag of darmen.

Gebruik geen morfine als u de afgelopen 14 dagen een MAO-remmer heeft gebruikt. Er kan een gevaarlijke geneesmiddelinteractie optreden. MAO-remmers omvatten isocarboxazide, linezolid, methyleenblauwinjectie, fenelzine, rasagiline, selegiline, tranylcypromine en andere.

Om zeker te zijn dat morfine veilig voor u is, moet u uw arts vertellen of u ooit:

 • elk type van ademhalingsprobleem of longziekte;
 • een hoofdletsel, hersentumor of toevallen;
 • een drugs- of alcoholverslaving, of geestesziekte;
 • plasproblemen;
 • lever- of nierziekte; of
 • problemen met uw galblaas, pancreas of schildklier.

Sommige geneesmiddelen kunnen interageren met morfine en een ernstige aandoening veroorzaken die serotoninesyndroom wordt genoemd. Zorg ervoor dat uw arts weet of u ook stimulerende medicijnen, kruidenproducten of medicijnen voor depressie, psychische aandoeningen, de ziekte van Parkinson, migraine, ernstige infecties of het voorkomen van misselijkheid en braken gebruikt. Vraag uw arts voordat u wijzigingen aanbrengt in hoe of wanneer u uw medicijnen gebruikt.

$config[ads_text5] not found

Als u morfine gebruikt terwijl u zwanger bent, kan uw baby afhankelijk worden van het geneesmiddel. Dit kan levensbedreigende ontwenningsverschijnselen veroorzaken bij de baby nadat deze is geboren. Baby's die afhankelijk zijn van een gewoontevormend medicijn, kunnen een aantal weken medische behandeling nodig hebben. Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden.

Geef geen borstvoeding tijdens het gebruik van morfine. Dit geneesmiddel kan overgaan in de moedermelk en slaperigheid, ademhalingsproblemen of de dood veroorzaken bij een zogende baby.

Hoe moet ik morfine gebruiken?

Volg alle aanwijzingen op uw receptlabel. Morfine kan uw ademhaling vertragen of stoppen, vooral wanneer u begint met het gebruik van dit geneesmiddel of wanneer uw dosis wordt gewijzigd. Gebruik nooit morfine in grotere hoeveelheden, of langer dan voorgeschreven. Vertel het uw arts als het geneesmiddel ook lijkt te stoppen met werken bij het verlichten van uw pijn.

Morfine kan verslavend zijn. Deel dit medicijn nooit met iemand anders, vooral iemand met een voorgeschiedenis van drugsmisbruik of -verslaving. MISBRUIK VAN NARCOTISCHE GENEESKUNDE KAN VERSLAVING, OVERDOSERING OF DE DOOD VEROORZAKEN, vooral bij een kind of een andere persoon die het geneesmiddel zonder recept gebruikt. Het verkopen of weggeven van morfine is tegen de wet.

Stop met het innemen van alle andere 24-uurs verdovende pijnstillers wanneer u start met het innemen van morfine.

Een tablet met verlengde afgifte niet platdrukken, kauwen of breken. Slik het heel door om blootstelling aan een mogelijk fatale dosis te voorkomen.

$config[ads_text6] not found

Om het inslikken gemakkelijker te maken, kunt u de capsule met verlengde afgifte openen en het medicijn in een lepel appelmoes sprenkelen. Slik meteen weg zonder te kauwen. Bewaar het mengsel niet voor later gebruik.

Meet het vloeibare medicijn met de meegeleverde doseerspuit of met een speciale maatlepel of medicijnbeker. Als u geen apparaat voor het meten van de dosis heeft, vraag het dan aan uw apotheker.

Stop niet plotseling met het gebruik van morfine, anders krijg je onplezierige ontwenningsverschijnselen. Vraag uw arts hoe u veilig kunt stoppen met het gebruik van morfine.

Nooit een morfinepil verpletteren of breken om het poeder in te ademen of meng het in een vloeistof om het medicijn in je ader te injecteren. Deze praktijk heeft geleid tot de dood met het misbruik van morfine en soortgelijke geneesmiddelen op recept.

Bewaren bij kamertemperatuur, verwijderd van hitte, vocht en licht. Blijf op de hoogte van je medicijnen. Morfine is een drug van misbruik en u moet weten of iemand uw geneesmiddel niet op de juiste manier of zonder recept gebruikt.

Bewaar geen overgebleven opioïde medicatie. Slechts één dosis kan de dood veroorzaken bij iemand die dit geneesmiddel per ongeluk of verkeerd gebruikt. Vraag uw apotheker waar een programma voor de terugname van drugs te vinden is. Als er geen terugnameprogramma is, spoelt u het ongebruikte geneesmiddel door het toilet.

Wat gebeurt er als ik een dosis mis?

Morfine wordt soms slechts eenmaal per dag ingenomen, en soms 2 of 3 keer per dag. Aangezien morfine wordt gebruikt voor pijn, is het niet waarschijnlijk dat u een dosis overslaat. Als u een dosis heeft overgeslagen, neem het geneesmiddel dan in zodra u eraan denkt. Neem dan uw volgende dosis als volgt:

 • Als u driemaal per dag morfine inneemt: neem uw volgende dosis 8 uur na inname van de vergeten dosis.
 • Als u morfine 2 maal per dag inneemt: neem uw volgende dosis 12 uur na inname van de vergeten dosis.
 • Als u morfine 1 keer per dag inneemt: neem uw volgende dosis 24 uur na inname van de gemiste dosis.

Neem geen extra medicijn om een ​​vergeten dosis in te halen. Neem niet meer dan de voorgeschreven dosis in een periode van 24 uur.

Wat gebeurt er als ik een overdosis krijg?

Zoek medische hulp of bel de hulplijn voor vergif op 1-800-222-1222. Een overdosis morfine kan dodelijk zijn, vooral bij een kind of een andere persoon die het geneesmiddel zonder recept gebruikt. Symptomen van overdosering kunnen zijn: trage hartslag, ernstige slaperigheid, spierzwakte, koude en klamme huid, nauwkeurig vastgestelde pupillen, zeer trage ademhaling of coma.

Wat moet ik vermijden bij het gebruik van morfine?

Drink geen alcohol. Gevaarlijke bijwerkingen of de dood kunnen optreden.

Dit medicijn kan uw denken of reacties beïnvloeden. Vermijd autorijden of machines bedienen totdat u weet hoe morfine u zal beïnvloeden. Duizeligheid of ernstige slaperigheid kan vallen of andere ongelukken veroorzaken.

Welke andere geneesmiddelen zullen morfine beïnvloeden?

Narcotische (opioïde) medicatie kan interageren met vele andere geneesmiddelen en gevaarlijke bijwerkingen of de dood veroorzaken. Zorg ervoor dat uw arts weet of u ook:

 • andere narcotische medicijnen - opioïde pijnmedicijn of medicijnen tegen hoest;
 • een kalmeringsmiddel zoals Valium - diazepam, alprazolam, lorazepam, Ativan, Klonopin, Restoril, Tranxene, Versed, Xanax en anderen; of
 • geneesmiddelen die u slaperig maken of uw ademhaling vertragen - een slaappil, spierontspanner, kalmerend middel, antidepressivum of antipsychoticum.

Deze lijst is niet compleet. Andere geneesmiddelen kunnen interageren met morfine, waaronder medicijnen op recept en medicijnen zonder recept, vitamines en kruidenproducten. Niet alle mogelijke interacties worden vermeld in deze medicatiegids.

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Uw apotheker kan u meer informatie geven over morfine.


Denk eraan, bewaar deze en alle andere geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen, deel nooit uw geneesmiddelen met anderen en gebruik dit medicijn alleen voor de voorgeschreven indicatie.

Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie die door Cerner Multum, Inc. ('Multum') wordt verstrekt, juist, up-to-date en volledig is, maar er wordt geen garantie geboden. Geneesmiddelinformatie hierin opgenomen kan tijdgevoelig zijn. Multum-informatie is samengesteld voor gebruik door zorgverleners en consumenten in de Verenigde Staten en daarom garandeert Multum niet dat gebruik buiten de Verenigde Staten geschikt is, tenzij specifiek anders aangegeven. De druginformatie van Multum ondersteunt geen medicijnen, diagnosticeert patiënten niet en adviseert geen therapie. De druginformatie van Multum is een informatiebron die is ontworpen om erkende zorgverleners te helpen bij de zorg voor hun patiënten en / of om consumenten die deze service bekijken als een aanvulling op en niet als een vervanging voor de expertise, vaardigheden, kennis en oordeelsvermogen van zorgverleners te dienen. De afwezigheid van een waarschuwing voor een bepaalde combinatie van geneesmiddelen of geneesmiddelen moet op geen enkele manier worden opgevat als een indicatie dat de combinatie van geneesmiddelen of geneesmiddelen veilig, effectief of geschikt is voor een bepaalde patiënt. Multum aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig aspect van de gezondheidszorg dat wordt beheerd met behulp van informatie die Multum verstrekt. De informatie in dit document is niet bedoeld voor alle mogelijke toepassingen, aanwijzingen, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen, geneesmiddelinteracties, allergische reacties of bijwerkingen. Als u vragen heeft over de geneesmiddelen die u neemt, raadpleeg dan uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Auteursrecht 1996-2017 Cerner Multum, Inc. Versie: 13.01. Revisiedatum: 12/12/2017.

Populaire Categorieën