Robitussin Ac

Anonim

Merknamen: Allfen CD, Allfen CDX, Brontex, Cheracol met Codeïne, Cheratussin AC, Codafen, Codar GF, Duraganidin NR, G Tussin AC, Glydeine, Guai-Co, Guaiatussin AC, Guaifen AC, GuaiFENesin AC Liquid, Guiatuss AC, Guiatussin met Codeïne, Halotussine AC, Iophen, Iophen-C NR, M-Clear, M-Clear WC, Mar-cof CG, Mytussin AC, Relcof C, Robafen AC, Robichem AC, Robitussin-AC, Romilar AC, Trymine CG, Tussi -Organidin NR (obsolete), Tussi-Organidin-S NR (obsolete)

Generieke naam: codeïne en guaifenesine

 • Wat is codeïne en guaifenesin?
 • Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van codeïne en guaifenesine?
 • Wat is de belangrijkste informatie die ik moet weten over codeïne en guaifenesine?
 • Wat moet ik met mijn zorgverlener bespreken voordat ik codeïne en guaifenesin gebruik?
 • Hoe moet ik codeïne en guaifenesin nemen?
 • Wat gebeurt er als ik een dosis mis?
 • Wat gebeurt er als ik een overdosis krijg?
 • Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van codeïne en guaifenesine?
 • Welke andere geneesmiddelen zullen van invloed zijn op codeïne en guaifenesine?
 • Waar kan ik meer informatie krijgen?

Wat is codeïne en guaifenesin?

Codeïne is een verdovend middel tegen hoest. Het beïnvloedt de signalen in de hersenen die hoestreflex veroorzaken.

Guaifenesine is een slijmoplossend middel. Het helpt bij het losmaken van congestie in uw borst en keel, waardoor het gemakkelijker wordt om door uw mond te hoesten.

Codeïne en guaifenesine is een combinatie van geneesmiddelen voor de behandeling van hoest- en borstcongestie veroorzaakt door allergieën, verkoudheid of griep.

Dit geneesmiddel zal geen hoest behandelen die wordt veroorzaakt door roken, astma of emfyseem.

Codeïne en guaifenesine kunnen ook worden gebruikt voor doeleinden die niet in deze medicatiehandleiding worden vermeld.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van codeïne en guaifenesine?

Krijg medische noodhulp als u tekenen van een allergische reactie heeft : netelroos; moeilijke ademhaling; zwelling van je gezicht, lippen, tong of keel.

Net als andere narcotische medicijnen kan codeïne uw ademhaling vertragen. De dood kan optreden als de ademhaling te zwak wordt.

Een persoon die voor u zorgt, dient medische hulp in geval van nood te zoeken als u langzame ademhaling hebt met lange pauzes, blauwgekleurde lippen of als u moeilijk kunt ontwaken.

Stop met het gebruik van dit geneesmiddel en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u:

 • lawaaierige ademhaling, zuchten, oppervlakkige ademhaling;
 • een langzame hartslag of zwakke pols;
 • ernstige duizeligheid of slaperigheid;
 • verwarring, hallucinaties, ongewone gedachten of gedrag;
 • weinig of geen plassen;
 • ernstige constipatie; of
 • trage hartslag, zwakke of oppervlakkige ademhaling.

Ernstige bijwerkingen zijn waarschijnlijker bij oudere volwassenen en mensen met overgewicht, ondervoed of verzwakt.

Vaak voorkomende bijwerkingen zijn:

 • constipatie; of
 • milde slaperigheid.

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

Wat is de belangrijkste informatie die ik moet weten over codeïne en guaifenesine?

Codeïne kan uw ademhaling vertragen of stoppen en kan verslavend zijn. MISBRUIK VAN DIT GENEESMIDDEL KAN VERSLAVING, OVERDOSERING OF DE DOOD VEROORZAKEN, vooral bij een kind of een andere persoon die het geneesmiddel zonder recept gebruikt.

Geef dit geneesmiddel niet aan personen onder de 18 jaar.

Wat moet ik met mijn zorgverlener bespreken voordat ik codeïne en guaifenesin gebruik?

U mag dit geneesmiddel niet gebruiken als u allergisch bent voor codeïne of guaifenesine.

Bij sommige mensen breekt codeïne snel af in de lever en bereikt het hogere niveaus dan normaal in het lichaam. Dit kan gevaarlijk langzame ademhaling veroorzaken en kan de dood veroorzaken, vooral bij een kind.

Geef dit geneesmiddel niet aan personen onder de 18 jaar.

Om er zeker van te zijn dat codeïne en guaifenesine voor u veilig zijn, vertel het uw arts als u ooit:

 • een hoest met slijm;
 • astma, COPD of andere ademhalingsstoornis;
 • verstopping in uw spijsverteringskanaal (maag of darmen);
 • een hoofdletsel of hersentumor;
 • lage bloeddruk; of
 • drugs- of alcoholverslaving.

Als u codeïne gebruikt terwijl u zwanger bent, kan uw baby afhankelijk worden van het geneesmiddel. Dit kan levensbedreigende ontwenningsverschijnselen veroorzaken bij de baby nadat deze is geboren. Baby's die afhankelijk zijn van een gewoontevormend medicijn, kunnen een aantal weken medische behandeling nodig hebben. Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden.

Geef geen borstvoeding. Codeïne kan overgaan in de moedermelk en kan slaperigheid, ademhalingsproblemen of de dood veroorzaken bij een zogende baby. Geef geen borstvoeding.

Hoe moet ik codeïne en guaifenesin nemen?

Volg alle aanwijzingen op uw receptlabel. Codeïne kan uw ademhaling vertragen of stoppen. Gebruik nooit codeïne en guaifenesine in grotere hoeveelheden of langer dan voorgeschreven. Hoest of verkoudheid wordt meestal slechts korte tijd ingenomen totdat uw symptomen verdwijnen.

Codeïne kan verslavend zijn, zelfs bij normale doses. Deel dit medicijn nooit met iemand anders, vooral iemand met een voorgeschiedenis van drugsmisbruik of -verslaving. MISBRUIK VAN NARCOTISCHE GENEESKUNDE KAN VERSLAVING, OVERDOSERING OF DE DOOD VEROORZAKEN, vooral bij een kind of een andere persoon die het geneesmiddel zonder recept gebruikt. Codeïne verkopen of weggeven is tegen de wet.

$config[ads_text5] not found

Meet het vloeibare medicijn met de meegeleverde doseerspuit of met een speciale maatlepel of medicijnbeker. Als u geen apparaat voor het meten van de dosis heeft, vraag het dan aan uw apotheker.

Neem contact op met uw arts als uw symptomen na 7 dagen behandeling niet verbeteren of als u koorts heeft met hoofdpijn of huiduitslag.

Bewaar op kamertemperatuur, uit de buurt van vocht en warmte. Niet bevriezen. Houd de hoeveelheid geneesmiddel in de gaten die wordt gebruikt voor elke nieuwe fles. Codeïne is een drug van misbruik en u moet weten of iemand uw geneesmiddel niet op de juiste manier of zonder recept gebruikt.

Wat gebeurt er als ik een dosis mis?

Aangezien codeïne en guaifenesine wordt gebruikt wanneer dat nodig is, is het mogelijk dat u zich niet aan een doseringsschema houdt. Als u op schema zit, gebruik dan de gemiste dosis zodra u eraan denkt. Sla de overgeslagen dosis over als het bijna tijd is voor uw volgende geplande dosis. Gebruik geen extra medicijn om de vergeten dosis in te halen.

Wat gebeurt er als ik een overdosis krijg?

Zoek medische hulp of bel de hulplijn voor vergif op 1-800-222-1222. Een overdosis codeïne kan dodelijk zijn, vooral bij een kind of een andere persoon die het geneesmiddel zonder recept gebruikt. Symptomen van overdosering kunnen zijn: trage ademhaling en hartslag, ernstige sufheid, spierzwakte, koude en klamme huid, leerlingen lokaliseren en flauwvallen.

Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van codeïne en guaifenesine?

Dit geneesmiddel kan uw denken of reacties beïnvloeden. Vermijd autorijden of machines bedienen totdat u weet welke invloed dit geneesmiddel op u heeft. Duizeligheid of ernstige slaperigheid kan vallen of andere ongelukken veroorzaken.

$config[ads_text6] not found

Drink geen alcohol. Gevaarlijke bijwerkingen of de dood kunnen optreden.

Vraag een arts of apotheker voordat u een andere hoest of verkoudheid gebruikt. Veel combinatiegeneesmiddelen bevatten guaifensin. Door bepaalde producten samen te nemen, kunt u te veel van dit geneesmiddel krijgen.

Welke andere geneesmiddelen zullen van invloed zijn op codeïne en guaifenesine?

Inname van codeïne en guaifenesine met andere geneesmiddelen die u slaperig maken of uw ademhaling vertragen, kan gevaarlijke bijwerkingen of de dood veroorzaken. Vraag uw arts voordat u een slaappil, een narcotisch pijnmedicijn, een voorgeschreven hoestmiddel, een spierverslapper of een medicijn voor angst, depressie of toevallen neemt.

Andere geneesmiddelen kunnen interageren met codeïne en guaifenesine, waaronder geneesmiddelen op recept en medicijnen zonder recept, vitamines en kruidenproducten. Vertel uw arts over al uw huidige geneesmiddelen en elk geneesmiddel dat u start of stopt met gebruiken.

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Uw apotheker kan u meer informatie geven over codeïne en guaifenesine.


Denk eraan, bewaar deze en alle andere geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen, deel nooit uw geneesmiddelen met anderen en gebruik dit medicijn alleen voor de voorgeschreven indicatie.

Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie die door Cerner Multum, Inc. ('Multum') wordt verstrekt, juist, up-to-date en volledig is, maar er wordt geen garantie geboden. Geneesmiddelinformatie hierin opgenomen kan tijdgevoelig zijn. Multum-informatie is samengesteld voor gebruik door zorgverleners en consumenten in de Verenigde Staten en daarom garandeert Multum niet dat gebruik buiten de Verenigde Staten geschikt is, tenzij specifiek anders aangegeven. De druginformatie van Multum ondersteunt geen medicijnen, diagnosticeert patiënten niet en adviseert geen therapie. De druginformatie van Multum is een informatiebron die is ontworpen om erkende zorgverleners te helpen bij de zorg voor hun patiënten en / of om consumenten die deze service bekijken als een aanvulling op en niet als een vervanging voor de expertise, vaardigheden, kennis en oordeelsvermogen van zorgverleners te dienen. De afwezigheid van een waarschuwing voor een bepaalde combinatie van geneesmiddelen of geneesmiddelen moet op geen enkele manier worden opgevat als een indicatie dat de combinatie van geneesmiddelen of geneesmiddelen veilig, effectief of geschikt is voor een bepaalde patiënt. Multum aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig aspect van de gezondheidszorg dat wordt beheerd met behulp van informatie die Multum verstrekt. De informatie in dit document is niet bedoeld voor alle mogelijke toepassingen, aanwijzingen, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen, geneesmiddelinteracties, allergische reacties of bijwerkingen. Als u vragen heeft over de geneesmiddelen die u neemt, raadpleeg dan uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Auteursrecht 1996-2018 Cerner Multum, Inc. Versie: 8.02. Revisiedatum: 15-1-2018.

Populaire Categorieën