fenobarbital

Anonim

Merknamen: geen merknaam

Generieke naam: fenobarbital

 • Wat is fenobarbital?
 • Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van fenobarbital?
 • Wat is de belangrijkste informatie die ik over fenobarbital moet weten?
 • Wat moet ik met mijn zorgverlener bespreken voordat ik fenobarbital inneem?
 • Hoe moet ik fenobarbital innemen?
 • Wat gebeurt er als ik een dosis mis?
 • Wat gebeurt er als ik een overdosis krijg?
 • Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van fenobarbital?
 • Welke andere geneesmiddelen zullen fenobarbital beïnvloeden?
 • Waar kan ik meer informatie krijgen?

Wat is fenobarbital?

Fenobarbital is een barbituraat (bar-BIT-chur-ate). Fenobarbital vertraagt ​​de activiteit van uw hersenen en zenuwstelsel.

Fenobarbital wordt gebruikt om aanvallen te behandelen of te voorkomen. Fenobarbital wordt ook kortdurend gebruikt als een kalmerend middel om u te helpen ontspannen.

Fenobarbital kan ook worden gebruikt voor doeleinden die niet in deze medicatiehandleiding worden vermeld.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van fenobarbital?

Fenobarbital kan een ernstige allergische reactie veroorzaken. Stop met het gebruik van fenobarbital en raadpleeg medische spoedhulp als u tekenen van een allergische reactie vertoont: netelroos; moeilijke ademhaling; zwelling van uw gezicht, ogen, lippen, tong of keel.

Bel uw arts onmiddellijk als u:

 • zwakke of oppervlakkige ademhaling;
 • ongebruikelijke pijn overal in uw lichaam (vooral in de nek, schouder of armen);
 • een rode bloedcellenaandoening - een lichte huid, spierzwakte, diarree, gewichtsverlies, snelle hartslag, zwelling van de tong, gevoelloosheid of tintelingen in uw handen of voeten, kortademigheid; of
 • ernstige huidreactie - koorts, keelpijn, zwelling in uw gezicht of tong, verbranding in uw ogen, huidpijn gevolgd door een rode of paarse huiduitslag die zich verspreidt (vooral in het gezicht of het bovenlichaam) en blaarvorming en afschilfering veroorzaakt.

Bijwerkingen zoals verwarring, depressie of opwinding zijn waarschijnlijker bij oudere volwassenen en mensen die ziek of verzwakt zijn.

Vaak voorkomende bijwerkingen zijn:

 • slaperigheid, gebrek aan energie;
 • duizeligheid of ronddraaiende sensatie;
 • depressieve bui;
 • zich onrustig of opgewonden voelen (vooral bij kinderen of oudere volwassenen);
 • dronken gevoel; of
 • "kater" -effect (slaperigheid de dag na het gebruik van fenobarbital).

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

Wat is de belangrijkste informatie die ik over fenobarbital moet weten?

U mag fenobarbital niet gebruiken als u een ernstige leveraandoening, ernstige astma of COPD heeft, een persoonlijke of familiegeschiedenis van porfyrie of een voorgeschiedenis van verslaving aan geneesmiddelen vergelijkbaar met fenobarbital.

Wat moet ik met mijn zorgverlener bespreken voordat ik fenobarbital inneem?

U mag dit geneesmiddel niet gebruiken als u allergisch bent voor fenobarbital of andere barbituraten (Nembutal, Seconal en anderen), of als u:

 • ernstige astma, chronische obstructieve longaandoening (COPD) of andere ademhalingsstoornis;
 • een persoonlijke of familiegeschiedenis van porfyrie (een genetische enzymaandoening die symptomen veroorzaakt die van invloed zijn op de huid of het zenuwstelsel);
 • ernstige leverziekte; of
 • een voorgeschiedenis van verslaving aan fenobarbital of soortgelijke geneesmiddelen (Valium, Xanax, Ativan en anderen).

Om er zeker van te zijn dat fenobarbital voor u veilig is, vertel het uw arts als u:

 • leverziekte;
 • tijdelijke of chronische pijn;
 • een hypofyse stoornis;
 • feochromocytoom (tumor van de bijnier);
 • nierziekte;
 • een voedsel- of drugsallergie;
 • een aandoening waarvoor u een bloedverdunner neemt (warfarine, Coumadin, Jantoven).

Volg de instructies van uw arts over het nemen van inbeslagname medicijnen als u zwanger bent. Beheersing van de aanvallen is erg belangrijk tijdens de zwangerschap en een aanval kan zowel moeder als baby schaden. Begin niet of stop niet met het gebruik van dit geneesmiddel zonder advies van uw arts, en vertel het uw arts meteen als u zwanger wordt.

Phenobarbital kan de anticonceptiepil minder effectief maken. Vraag uw arts over het gebruik van een niet-hormonale anticonceptie (condoom, diafragma met zaaddodend middel) om zwangerschap te voorkomen.

Het is niet bekend of fenobarbital overgaat in de moedermelk of dat het een zogende baby kan schaden. Vertel het uw arts als u een baby borstvoeding geeft.

Hoe moet ik fenobarbital innemen?

Volg alle aanwijzingen op uw receptlabel. Gebruik dit geneesmiddel niet in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen.

Fenobarbital kan verslavend zijn. Deel nooit fenobarbital met een andere persoon, vooral iemand met een voorgeschiedenis van drugsmisbruik of -verslaving. Bewaar de medicatie op een plaats waar anderen er niet bij kunnen. Het verkopen of weggeven van dit geneesmiddel is tegen de wet.

$config[ads_text5] not found

Wijzig uw dosis fenobarbital niet zonder het advies van uw arts . Vertel het uw arts als het geneesmiddel niet zo goed lijkt te werken bij de behandeling van uw aandoening.

Als u fenobarbital gebruikt om aanvallen te behandelen, moet u het geneesmiddel blijven gebruiken, zelfs als u zich goed voelt.

Stop niet plotseling met het gebruik na langdurig gebruik of u kunt onaangename ontwenningsverschijnselen krijgen. Vraag uw arts hoe u veilig kunt stoppen met het gebruik van fenobarbital.

Bewaar op kamertemperatuur, uit de buurt van vocht, hitte en licht.

Houd de hoeveelheid geneesmiddel in de gaten die wordt gebruikt voor elke nieuwe fles. Fenobarbital is een middel tegen misbruik en u moet weten of iemand uw geneesmiddel niet op de juiste manier of zonder recept gebruikt.

Wat gebeurt er als ik een dosis mis?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Sla de overgeslagen dosis over als het bijna tijd is voor uw volgende geplande dosis. Neem geen extra medicijn om de vergeten dosis in te halen.

Wat gebeurt er als ik een overdosis krijg?

Zoek medische hulp of bel de hulplijn voor vergif op 1-800-222-1222. Een overdosis van fenobarbital kan dodelijk zijn.

Symptomen van overdosis zijn onder meer langzame of oppervlakkige ademhaling, zwakke pols, koude of klamme huid, weinig of geen plassen, leerlingen lokaliseren, zich koud voelen of flauwvallen.

Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van fenobarbital?

Het drinken van alcohol met dit geneesmiddel kan bijwerkingen veroorzaken.

$config[ads_text6] not found

Dit medicijn kan uw denken of reacties beïnvloeden. Wees voorzichtig als je autorijdt of iets doet waarvoor je alert moet zijn.

Welke andere geneesmiddelen zullen fenobarbital beïnvloeden?

Inname van dit geneesmiddel met andere geneesmiddelen die u slaperig maken of uw ademhaling vertragen, kan gevaarlijke of levensbedreigende bijwerkingen veroorzaken. Vraag uw arts voordat u fenobarbital inneemt met een slaappil, narcotische pijnmedicijn, spierverslapper, of medicijnen tegen angst, depressie of toevallen.

Andere geneesmiddelen kunnen een interactie aangaan met fenobarbital, waaronder geneesmiddelen op recept en medicijnen zonder recept, vitamines en kruidenproducten. Vertel elk van uw zorgverleners over alle geneesmiddelen die u nu gebruikt en over elk geneesmiddel dat u gebruikt of stopt met gebruiken.

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Uw apotheker kan u meer informatie geven over fenobarbital.


Denk eraan, bewaar deze en alle andere geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen, deel nooit uw geneesmiddelen met anderen en gebruik dit medicijn alleen voor de voorgeschreven indicatie.

Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie die door Cerner Multum, Inc. ('Multum') wordt verstrekt, juist, up-to-date en volledig is, maar er wordt geen garantie geboden. Geneesmiddelinformatie hierin opgenomen kan tijdgevoelig zijn. Multum-informatie is samengesteld voor gebruik door zorgverleners en consumenten in de Verenigde Staten en daarom garandeert Multum niet dat gebruik buiten de Verenigde Staten geschikt is, tenzij specifiek anders aangegeven. De druginformatie van Multum ondersteunt geen medicijnen, diagnosticeert patiënten niet en adviseert geen therapie. De druginformatie van Multum is een informatiebron die is ontworpen om erkende zorgverleners te helpen bij de zorg voor hun patiënten en / of om consumenten die deze service bekijken als een aanvulling op en niet als een vervanging voor de expertise, vaardigheden, kennis en oordeelsvermogen van zorgverleners te dienen. De afwezigheid van een waarschuwing voor een bepaalde combinatie van geneesmiddelen of geneesmiddelen moet op geen enkele manier worden opgevat als een indicatie dat de combinatie van geneesmiddelen of geneesmiddelen veilig, effectief of geschikt is voor een bepaalde patiënt. Multum aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig aspect van de gezondheidszorg dat wordt beheerd met behulp van informatie die Multum verstrekt. De informatie in dit document is niet bedoeld voor alle mogelijke toepassingen, aanwijzingen, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen, geneesmiddelinteracties, allergische reacties of bijwerkingen. Als u vragen heeft over de geneesmiddelen die u neemt, raadpleeg dan uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Auteursrecht 1996-2016 Cerner Multum, Inc. Versie: 8.01. Revisiedatum: 18-3-2016.

Populaire Categorieën