Nembutal

Anonim

Merknamen: Nembutal Natrium

Generieke naam: pentobarbital (injectie)

 • Wat is pentobarbital (Nembutal Natrium)?
 • Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van pentobarbital (Nembutal Natrium)?
 • Wat is de belangrijkste informatie die ik moet weten over pentobarbital (Nembutal Natrium)?
 • Wat moet ik bespreken met mijn zorgverlener voordat pentobarbital (Nembutal Natrium) wordt gebruikt?
 • Hoe wordt pentobarbital gegeven (Nembutal Natrium)?
 • Wat gebeurt er als ik een dosis (Nembutal Natrium) mis?
 • Wat gebeurt er als ik een overdosis (Nembutal Natrium) krijg?
 • Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van pentobarbital (Nembutal Natrium)?
 • Welke andere geneesmiddelen zullen pentobarbital (Nembutal Natrium) beïnvloeden?
 • Waar kan ik meer informatie krijgen (Nembutal Natrium)?

Wat is pentobarbital (Nembutal Natrium)?

Pentobarbital is een barbituraat (bar-BIT-chur-ate). Pentobarbital vertraagt ​​de activiteit van uw hersenen en zenuwstelsel.

Pentobarbital wordt kortdurend gebruikt als een kalmerend middel om slapeloosheid te behandelen, of om u in slaap te laten vallen voor een operatie. Pentobarbital wordt ook gebruikt als een noodbehandeling voor aanvallen.

Pentobarbital kan ook worden gebruikt voor doeleinden die niet in deze medicatiehandleiding worden vermeld.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van pentobarbital (Nembutal Natrium)?

Krijg medische noodhulp als u tekenen van een allergische reactie heeft: netelroos; moeilijke ademhaling; zwelling van je gezicht, lippen, tong of keel.

Bel uw arts onmiddellijk als u:

 • verwarring, opwinding, hallucinaties;
 • zwakke of oppervlakkige ademhaling;
 • trage hartslag, zwakke pols; of
 • een licht gevoel in het hoofd, alsof je flauwvalt.

Bijwerkingen zoals verwarring, depressie of opwinding zijn waarschijnlijker bij oudere volwassenen en mensen die ziek of verzwakt zijn.

Vaak voorkomende bijwerkingen zijn:

 • slaperigheid, duizeligheid;
 • verlies van evenwicht of coördinatie;
 • misselijkheid, braken, obstipatie;
 • overactieve reflexen;
 • slaapproblemen (slapeloosheid), nachtmerries; of
 • zich onrustig of opgewonden voelen (vooral bij kinderen of oudere volwassenen).

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

Wat is de belangrijkste informatie die ik moet weten over pentobarbital (Nembutal Natrium)?

U mag dit geneesmiddel niet gebruiken als u in het verleden porfyrie heeft gehad (een genetische enzymaandoening die symptomen veroorzaakt die van invloed zijn op de huid of het zenuwstelsel).

Wat moet ik bespreken met mijn zorgverlener voordat pentobarbital (Nembutal Natrium) wordt gebruikt?

U mag dit geneesmiddel niet gebruiken als u allergisch bent voor pentobarbital of andere barbituraten (butabarbital, fenobarbital, Luminal, Seconal en andere), of als u:

 • een geschiedenis van porfyrie (een genetische enzymaandoening die symptomen veroorzaakt die van invloed zijn op de huid of het zenuwstelsel).

Om te zorgen dat pentobarbital veilig voor u is, vertel het uw arts als u:

 • leverziekte;
 • nierziekte;
 • tijdelijke of chronische pijn;
 • een voorgeschiedenis van verslaving aan fenobarbital of soortgelijke geneesmiddelen (Valium, Xanax, Ativan en anderen).

Het gebruik van pentobarbital tijdens de zwangerschap kan de ongeboren baby schaden. Als u pentobarbital gebruikt terwijl u zwanger bent, kan uw baby afhankelijk worden van het geneesmiddel. Dit kan levensbedreigende ontwenningsverschijnselen veroorzaken bij de baby nadat deze is geboren. Baby's die afhankelijk zijn van een gewoontevormend medicijn, kunnen een aantal weken medische behandeling nodig hebben. Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden.

Pentobarbital kan de anticonceptiepil minder effectief maken. Vraag uw arts over het gebruik van een niet-hormonale anticonceptie (condoom, diafragma met zaaddodend middel) om zwangerschap te voorkomen.

Sedativa die tijdens de operatie worden gebruikt, kunnen de hersenontwikkeling beïnvloeden bij een kind jonger dan 3 jaar, of een ongeboren baby waarvan de moeder dit geneesmiddel ontvangt tijdens de late zwangerschap. Deze effecten zijn waarschijnlijker wanneer het geneesmiddel 3 uur of langer wordt gebruikt of wordt gebruikt voor herhaalde procedures. Effecten op de ontwikkeling van de hersenen kunnen later in het leven leiden tot leer- of gedragsproblemen.

Negatieve herseneffecten van anesthesie zijn waargenomen in dierstudies. Studies bij menselijke kinderen die een enkel kort gebruik van anesthesie kregen, hebben echter geen waarschijnlijk effect op gedrag of leren aangetoond. Meer onderzoek is nodig.

In sommige gevallen kan uw arts beslissen om een ​​operatie uit te stellen op basis van deze risico's. Behandeling mag niet worden uitgesteld in het geval van levensbedreigende aandoeningen, medische noodgevallen of operaties die nodig zijn om bepaalde geboorteafwijkingen te corrigeren.

Vraag uw arts om informatie over alle geneesmiddelen die tijdens uw operatie zullen worden gebruikt en hoe lang de operatie zal duren.

$config[ads_text5] not found

Pentobarbital kan overgaan in de moedermelk en kan een zogende baby schaden. Vertel het uw arts als u een baby borstvoeding geeft.

Hoe wordt pentobarbital gegeven (Nembutal Natrium)?

Volg alle aanwijzingen op uw receptlabel. Gebruik dit geneesmiddel niet in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen.

Pentobarbital kan verslavend zijn. Deel nooit pentobarbital met een andere persoon, vooral iemand met een geschiedenis van drugsgebruik of verslaving. Bewaar de medicatie op een plaats waar anderen er niet bij kunnen. Het verkopen of weggeven van dit geneesmiddel is tegen de wet.

Pentobarbital wordt via een infuus in een spier of in een ader geïnjecteerd. Een zorgverlener zal u deze injectie meestal geven.

Mogelijk wordt u getoond hoe u pentobarbital thuis kunt gebruiken. Geef uzelf dit geneesmiddel niet als u niet begrijpt hoe u de injectie moet gebruiken en zorg voor de juiste verwijdering van naalden, intraveneuze slangen en andere gebruikte items.

Bij injectie in een ader moet pentobarbital langzaam worden gegeven.

Uw ademhaling, bloeddruk, zuurstofniveau, nierfunctie en andere vitale functies worden nauwlettend gevolgd nadat u pentobarbital in een ziekenhuisomgeving hebt gekregen.

Gebruik pentobarbital niet als het van kleur is veranderd of deeltjes bevat. Bel uw apotheker voor nieuwe medicijnen.

Gebruik een wegwerpnaald en -spuit slechts eenmaal. Volg alle nationale of lokale wetten over het weggooien van gebruikte naalden en spuiten. Gebruik een prikvrije "sharps" -verwijderingscontainer (vraag uw apotheker waar u die kunt krijgen en hoe u hem weggooit). Houd deze container buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

Als u dit geneesmiddel langdurig gebruikt, is het mogelijk dat u regelmatig medische tests moet ondergaan.

$config[ads_text6] not found

Stop niet met het gebruik van dit geneesmiddel plotseling na langdurig gebruik, anders kunt u onaangename ontwenningsverschijnselen krijgen. Vraag uw arts hoe u veilig kunt stoppen met het gebruik van pentobarbital.

Bewaar op kamertemperatuur, uit de buurt van vocht en warmte. Niet bevriezen.

Wat gebeurt er als ik een dosis (Nembutal Natrium) mis?

Aangezien pentobarbital vaak alleen wordt gebruikt als dat nodig is, is het mogelijk dat u niet op een doseringsschema bent. Als u op schema zit, gebruik dan de gemiste dosis zodra u eraan denkt. Sla de overgeslagen dosis over als het bijna tijd is voor uw volgende geplande dosis. Gebruik geen extra medicijn om de vergeten dosis in te halen.

Wat gebeurt er als ik een overdosis (Nembutal Natrium) krijg?

Zoek dringende medische hulp als u denkt dat u te veel van dit geneesmiddel heeft gebruikt. Een overdosis pentobarbital kan dodelijk zijn.

Symptomen van overdosis kunnen zijn: extreme slaperigheid, zwak of slap gevoel, langzame of oppervlakkige ademhaling, zwakke pols, snelle hartslag, weinig of geen plassen, of verwijde of verwijde pupillen, zich koud voelen of flauwvallen.

Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van pentobarbital (Nembutal Natrium)?

Pentobarbital kan bijwerkingen veroorzaken die uw denken of reacties kunnen beïnvloeden. Wees voorzichtig als je autorijdt of iets doet waarbij je wakker en alert moet zijn.

Drink geen alcohol. Gevaarlijke bijwerkingen kunnen optreden wanneer alcohol wordt gecombineerd met pentobarbital.

Welke andere geneesmiddelen zullen pentobarbital (Nembutal Natrium) beïnvloeden?

Het gebruik van pentobarbital samen met andere geneesmiddelen die u slaperig maken of uw ademhaling vertragen, kan gevaarlijke of levensbedreigende bijwerkingen veroorzaken. Vraag uw arts voordat u een slaappil, een narcotisch pijnmedicijn, een voorgeschreven hoestmiddel, een spierverslapper of een medicijn voor angst, depressie of toevallen neemt.

Vertel uw arts over alle andere medicijnen die u gebruikt, vooral:

 • doxycycline;
 • griseofulvine;
 • anticonceptiepillen of hormoonvervangende oestrogenen;
 • een bloedverdunner - warfarine, Coumadin, Jantoven;
 • een MAO-remmer - isocarboxazid, linezolid, methyleenblauw injectie, fenelzine, rasagiline, selegiline, tranylcypromine en anderen;
 • andere inbeslagname medicijnen - valproïnezuur, fenytoïne, valproïnezuur (Depakene); of
 • steroïde geneeskunde - prednison, dexamethason, prednisolon en anderen.

Deze lijst is niet compleet. Andere geneesmiddelen kunnen interageren met pentobarbital, waaronder geneesmiddelen op recept en medicijnen zonder recept, vitamines en kruidenproducten. Niet alle mogelijke interacties worden vermeld in deze medicatiegids.

Waar kan ik meer informatie krijgen (Nembutal Natrium)?

Uw arts of apotheker kan u meer informatie geven over pentobarbital.


Denk eraan, bewaar deze en alle andere geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen, deel nooit uw geneesmiddelen met anderen en gebruik dit medicijn alleen voor de voorgeschreven indicatie.

Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie die door Cerner Multum, Inc. ('Multum') wordt verstrekt, juist, up-to-date en volledig is, maar er wordt geen garantie geboden. Geneesmiddelinformatie hierin opgenomen kan tijdgevoelig zijn. Multum-informatie is samengesteld voor gebruik door zorgverleners en consumenten in de Verenigde Staten en daarom garandeert Multum niet dat gebruik buiten de Verenigde Staten geschikt is, tenzij specifiek anders aangegeven. De druginformatie van Multum ondersteunt geen medicijnen, diagnosticeert patiënten niet en adviseert geen therapie. De druginformatie van Multum is een informatiebron die is ontworpen om erkende zorgverleners te helpen bij de zorg voor hun patiënten en / of om consumenten die deze service bekijken als een aanvulling op en niet als een vervanging voor de expertise, vaardigheden, kennis en oordeelsvermogen van zorgverleners te dienen. De afwezigheid van een waarschuwing voor een bepaalde combinatie van geneesmiddelen of geneesmiddelen moet op geen enkele manier worden opgevat als een indicatie dat de combinatie van geneesmiddelen of geneesmiddelen veilig, effectief of geschikt is voor een bepaalde patiënt. Multum aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig aspect van de gezondheidszorg dat wordt beheerd met behulp van informatie die Multum verstrekt. De informatie in dit document is niet bedoeld voor alle mogelijke toepassingen, aanwijzingen, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen, geneesmiddelinteracties, allergische reacties of bijwerkingen. Als u vragen heeft over de geneesmiddelen die u neemt, raadpleeg dan uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Auteursrecht 1996-2017 Cerner Multum, Inc. Versie: 6.04. Revisiedatum: 3/10/2017.

Populaire Categorieën