Lortab Elixir

Anonim

LORTAB® ELIXIR
(hydrocodon bitartraat en acetaminophen) Orale oplossing 7, 5 mg / 500 mg per 15 ml

BESCHRIJVING

Hydrocodon-bitartraat en acetaminofen worden geleverd in vloeibare vorm voor orale toediening.

WAARSCHUWING: Kan verslavend zijn (zie VOORZORGSMAATREGELEN, Informatie voor patiënten en DRUGSMISBRUIK EN AFHANKELIJKHEID ).

Hydrocodon-bitartraat is een opioïde analgeticum en antitussief middel en komt voor als fijne, witte kristallen of als een kristallijn poeder. Het wordt beïnvloed door licht. De chemische naam is 4, 5α-epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one tartraat (1: 1) hydraat (2: 5). Het heeft de volgende structuurformule:

C 18 H 21 NO 3 • C 4 H 6 0 6 • 2 ½ H 2 0 MW 494.490

Acetaminophen, 4'-hydroxyacetanilide, een licht bitter, wit, geurloos, kristallijn poeder, is een niet-opiaat, niet-salicylaat pijnstiller en koortswerend middel. Het heeft de volgende structuurformule:

C 8 H 9 NO 2 MW 151.16

Lortab Elixir (hydrocodonbitartraat en paracetamol orale oplossing) bevat: Per 5 ml per 15 ml

Hydrocodon Bitartraat ..................... 2, 5 mg 7, 5 mg
Acetaminophen ................................. 167 mg 500 mg
Alcohol ............................................... 7% 7%

40 hand4040 hand4040 details 3 details 3 hand details 3 hand404040 3 details details 3 details hand 3 3 3 details 3 3 3 3 hand 3 3 3 details hand details 3 details 340 hand 3 340 340 hand 3 3 3 details40 3 3 3 hand details40404040 details hand404040 details hand4040 details404040 details4040 details hand 3 details hand 3 hand details40 hand 3 details40 3 3 3 34040404040 details4040 details hand 3 hand hand 340 hand4040 details 3 hand4040 3 3 hand40 3 340 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 hand 3 3 hand 3 hand 3 3 3 details 340 34040404040404040 hand hand 3 hand hand 3 hand40 hand hand 3 details40 hand40 3 340 340 hand 3 3 3 hand details 34040 3 hand details 3 hand details 3 details 3 details 3 3 hand40 3 3 3 3 hand details40 hand 3 3 3 hand details 3 3 3 3 hand 3 3 340 3 3 3 3 3 hand 3 details40 hand 3 3 3 3 3 3 3 3 hand hand 3 hand hand hand40 hand 3 hand 3 hand 3 3 3 3 3 3 3 3 3 340 3 3 3 3 3 hand details hand 3 hand hand details 3 details 3 details 3 3 hand hand hand 3 details details 3 hand404040 3 hand40 details 3 details details details 3 hand40 details 3 hand4040 3 hand 3 details 3 details 3 hand 3 hand 3 hand 3 hand 3 3 3 3 3 en natuurlijke en kunstmatige aroma's.

INDICATIES

Lortab Elixir (hydrocodonbitartraat en paracetamol orale oplossing) (hydrocodon bitartraat en paracetamol orale oplossing) is geïndiceerd voor de verlichting van matige tot matig ernstige pijn.

DOSERING EN ADMINISTRATIE

De dosering moet worden aangepast aan de ernst van de pijn en de respons van de patiënt. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat bij voortgezet gebruik tolerantie voor hydrocodon kan ontstaan ​​en dat de incidentie van ongewenste effecten dosisgerelateerd is.

De gebruikelijke dosering voor volwassenen is één eetlepel om de 4 tot 6 uur als dat nodig is voor pijn. De totale dagelijkse dosering voor volwassenen mag niet meer zijn dan 6 eetlepels. De gebruikelijke doseringen voor kinderen worden gegeven in de onderstaande tabel en worden om de 4 tot 6 uur toegediend als nodig voor pijn. Deze doseringen komen overeen met een gemiddelde individuele dosis van 0, 27 ml / kg Lortab Elixir (hydrocodonbitartraat en paracetamol orale oplossing) (wat 0, 135 mg / kg hydrocodonbitartraat en 9 mg / kg acetaminophen oplevert). De dosering moet zoveel mogelijk op gewicht worden gebaseerd.

LICHAAMSGEWICHTAANTAL LEEFTIJDDOSIS
Elke 4 tot 6 uur
MAXIMALE TOTALE DAGELIJKSE DOSIS
(6 doses per dag)
12 tot 15 kg
27 tot 34 lbs.
2 tot 3 jaar¾ theelepel
= 3, 75 ml
4 ½ koffielepel
= 22, 5 ml
16 tot 22 kg
35 tot 50 lbs.
4 tot 6 jaar1 theelepel
= 5 ml
6 theelepels
= 30 ml
23 tot 31 kg
51 tot 69 lbs.
7 tot 9 jaar1 ½ theelepel vol
= 7, 5 ml
9 theelepels
= 45 ml
32 tot 45 kg
70 tot 100 lbs.
10 tot 13 jaar2 theelepels
= 10 ml
12 theelepels
= 60 ml
46 kg en meer
101 lbs. en omhoog
14 jaar tot volwassene1 eetlepel
= 15 ml
6 eetlepels
= 90 ml

$config[ads_text5] not found

De totale dagelijkse dosering voor kinderen mag niet hoger zijn dan 6 doses per dag. Het is van het grootste belang dat de dosis Lortab Elixir (hydrocodonbitartraat en paracetamol orale oplossing) nauwkeurig wordt toegediend. Een huishoudlepel of eetlepel is geen geschikt meetinstrument, vooral wanneer een halve of driekwart van een theelepel moet worden gemeten. Gezien de onnauwkeurigheid van de maat van de huishoudlepel en de mogelijkheid om een ​​eetlepel te gebruiken in plaats van een theelepel, wat zou kunnen leiden tot overdosering, wordt het ten zeerste aanbevolen dat zorgverleners een gekalibreerd meetapparaat gebruiken en gebruiken. Zorgverleners zouden een druppelaar moeten aanbevelen die de voorgeschreven dosis nauwkeurig kan meten en afleveren, en zorgverleners instrueren om uiterst voorzichtig te zijn bij het meten van de dosering.

HOE GELEVERD

Lortab® elixer (hydrocodonbitartraat en paracetamol orale oplossing) is een geelgekleurde vloeistof met een tropische vruchtenpunch op basis van hydrocodonbitartraat 7, 5 mg en paracetamol 500 mg per 15 ml, met 7% alcohol. Het wordt geleverd in containers van 1 pint (473 ml) NDC 50474-909-16

OPSLAG

Bewaren bij 20 tot 25 ° C (68 tot 77 ° F). (zie USP-geregelde ruimtetemperatuur) Doseer in een strakke, lichtbestendige container met een kindveilige sluiting. Een schema CIII Narcoticum

Gefabriceerd voor: UCB Pharma, Inc. Smyrna, GA 30080. Gefabriceerd door: Mikart Inc. Atlanta, GA 30318. FDA rev date: 8/3/2000

$config[ads_text6] not found

BIJWERKINGEN

Potentiële effecten van hoge dosering worden ook vermeld in de sectie OVERDOSERING .

Cardio-renale : bradycardie, hartstilstand, circulatoire collaps, renale toxiciteit, renale tubulaire necrose, hypotensie.

Central Nervous System / Psychiatrisch: angst, duizeligheid, slaperigheid, dysforie, euforie, angst, algemene malaise, aantasting van de mentale en fysieke prestaties, lethargie, duizeligheid, zwaarmoedigheid, stemmingswisselingen, psychologische afhankelijkheid, sedatie, slaperigheid kan ontwikkelen tot stupor of coma.

Endocriene : hypoglycemische coma.

Gastro-intestinaal systeem : Buikpijn, constipatie, maagklachten, maagzuur, hepatische necrose, hepatitis, occult bloedverlies, misselijkheid, maagzweer en braken.

Genitaal systeem : Spasme van vesicale sfincters, ureterale spasmen en urineretentie.

Hematologische : Agranulocytose, hemolytische anemie, ijzergebreksanemie, verlengde bloedingstijd, trombocytopenie.

Overgevoeligheid : allergische reacties.

Musculoskeletale : slakachtige spierzwakte.

Ademhalingsdepressie : Acute luchtwegobstructie, apneu, dosisgerelateerde ademhalingsdepressie (zie OVERDOSAGE ), kortademigheid.

Speciale zintuigen : gevallen van gehoorverlies of permanent verlies zijn voornamelijk gemeld bij patiënten met chronische overdosering.

Huid : Koude en klamme huid, diaforese, pruritus, uitslag.

DRUGSMOORD EN AFHANKELIJKHEID

Gecontroleerde stof

Lortab Elixir (hydrocodonbitartraat en paracetamol orale oplossing) (hydrocodonbitartraat en paracetamol orale oplossing) is geclassificeerd als een Schedule III-gereguleerde stof.

Misbruik en afhankelijkheid

Hydrocodon kan drugsafhankelijkheid van het morfine-type produceren en kan daarom misbruikt worden. Psychische afhankelijkheid, fysieke afhankelijkheid en tolerantie kunnen zich ontwikkelen bij herhaalde toediening van verdovende middelen; daarom moet dit product met de nodige voorzichtigheid worden voorgeschreven en toegediend, geschikt voor het gebruik van andere orale narcotische medicijnen. Het is echter onwaarschijnlijk dat psychologische afhankelijkheid ontstaat wanneer hydrocodon bitartraat en paracetamol orale oplossing korte tijd worden gebruikt voor de behandeling van pijn.

Lichamelijke afhankelijkheid, de conditie waarin voortzetting van de toediening van het geneesmiddel nodig is om het optreden van een ontwenningssyndroom te voorkomen, neemt pas na enkele weken van voortgezet narcotisch gebruik klinisch significante proporties aan, hoewel er na enkele dagen na de behandeling een lichte lichamelijke afhankelijkheid kan ontstaan. verdovende therapie. Tolerantie, waarbij steeds grotere doses nodig zijn om dezelfde mate van analgesie te produceren, manifesteert zich aanvankelijk door een verkorte duur van het analgetische effect en vervolgens door verlaging van de intensiteit van analgesie. De mate van ontwikkeling van tolerantie varieert bij patiënten.

DRUGS INTERACTIES

Patiënten die narcotica, antihistaminica, antipsychotica, anti-angstmiddelen of andere CZS-depressiva (inclusief alcohol) gelijktijdig met hydrocodonbitartraat en paracetamol orale oplossing krijgen, kunnen een additieve CZS-depressie vertonen. Wanneer gecombineerde therapie wordt overwogen, moet de dosis van één of beide middelen worden verlaagd.

Het gebruik van MAO-remmers of tricyclische antidepressiva met hydrocodonpreparaten kan het effect van het antidepressivum of hydrocodon vergroten.

Geneesmiddel / laboratoriumtest interacties

Acetaminophen kan vals-positieve testresultaten voor urinair 5-hydroxyindoleacetic zuur produceren.

WAARSCHUWINGEN

Ademhalings depressie

Bij hoge doses of bij gevoelige patiënten kan hydrocodon dosisafhankelijke ademdepressie veroorzaken door direct op het ademhalingscentrum van de hersenstam te werken. Hydrocodon beïnvloedt ook het centrum dat het ademhalingsritme regelt en kan onregelmatige en periodieke ademhaling veroorzaken.

Zuigelingen kunnen een verhoogde gevoeligheid hebben voor de ademhalingsverlagende effecten van opioïden (zie VOORZORGSMAATREGELEN, Gebruik bij kinderen). Details hand40 details 3 details details details40404040 details40404040 details details details40404040 details404040 hand40 details40404040 hand40 hand404040 3 details details40 hand hand4040404040 details404040 3 hand details 3 hand4040 details 3 hand4040 3 details details40 3 details details details 3 hand 3 details40 hand 3 3 details details40 3 details40 3 details details 3 details40 hand40 hand hand hand hand details hand hand hand details hand hand hand hand40 3 3 3 3 3 3 hand 3 3 3 3 3 3 3 3 hand 3 3 3 3 hand 3 3 3 3 3 hand 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 hand 3 3 3 3 3 3 3 3 details 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Hoofdletsel en verhoogde intracraniale druk

De respiratoire depressieve effecten van narcotica en hun vermogen om cerebrospinale vloeistofdruk te verhogen, kunnen opvallend overdreven zijn in de aanwezigheid van hoofdletsel, andere intracraniale laesies of een reeds bestaande toename van de intracraniale druk. Bovendien produceren narcotica bijwerkingen, die het klinisch beloop van patiënten met hoofdletsel kunnen verdoezelen.

Acute abdominale condities

Het toedienen van verdovende middelen kan de diagnose of het klinisch beloop van patiënten met acute abdominale condities verdoezelen.

VOORZORGSMAATREGELEN

Algemeen

Speciale risicopatiënten

Hand details 3 details details 3 hand40 details40 details 3 hand404040 hand40 hand40 details40 3 3 hand40404040 3 hand404040 3 details 3 details details details 3 hand40404040 hand details40 hand40 3 details 3 hand404040 3 hand 3 details details 3 hand 3 340 details details details 3 details40 hand4040 3 3 details40 3 3404040 3 3 3 hand 340404040 3 hand 3404040 3 hand 3 hand4040 3 hand 3404040 3 hand4040 3 details 3 hand40404040 3 3 details 3404040 340 3 3 details4040 340 340 3 3 3 34040 34040404040 details4040 34040 340 3 340 34040 3 3 340 34040404040 details 3 hand4040 3 3 details 3 3 34040 3 3 3 details 3 34040404040 3 hand40 details 3 hand 340 340 details 3 hand 3 3 3 340 3 3 details 340 3 340 3 3 3 details 340 3 details 3 3 3 3 3 3 3 details 3 hand40 hand hand 3 3 340 340 3 hand40 3 hand details4040 3 hand 3 hand details 3 3 hand40 3 3 3 hand 3 3 3 hand 3 hand 3 hand 3 3 3 3 hand 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 340 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen moeten in acht worden genomen en de mogelijkheid van ademhalingsdepressie moet in gedachten worden gehouden.

Hoestreflex

Hydrocodon onderdrukt de hoestreflex; zoals bij alle narcotica, is voorzichtigheid geboden wanneer Lortab Elixir (hydrocodon bitartraat en paracetamol orale oplossing) postoperatief worden gebruikt en bij patiënten met pulmonaire aandoeningen.

Informatie voor patiënten

Hydrocodon kan, net als alle narcotica, de mentale en / of fysieke vermogens verminderen die nodig zijn voor de uitvoering van mogelijk gevaarlijke taken zoals het besturen van een auto of het bedienen van machines. Dergelijke taken moeten worden vermeden tijdens het gebruik van dit product. Alcohol en andere CZS-depressiva kunnen bij gebruik van dit combinatieproduct een additieve CZS-depressie veroorzaken en moeten worden vermeden.

Hydrocodon kan verslavend zijn. Patiënten dienen het medicijn alleen in te nemen zolang het is voorgeschreven, in de voorgeschreven hoeveelheden en niet vaker dan voorgeschreven.

Artsen dienen patiënten en zorgverleners te instrueren de bijsluiter voor patiënten te lezen, die als het laatste deel van de etikettering wordt weergegeven.

Laboratorium testen

Bij patiënten met ernstige lever- of nieraandoeningen moeten de effecten van de behandeling worden gecontroleerd met seriële lever- en / of nierfunctietests.

Carcinogenese, mutagenese, stoornissen in de vruchtbaarheid

Er zijn geen adequate onderzoeken bij dieren uitgevoerd om te bepalen of hydrocodon potentieel heeft voor carcinogenese, mutagenese of verminderde vruchtbaarheid.

Hydrocodon heeft geen mutageen potentieel aangetoond met de Ames Salmonella-Microsomal Activation-test, de Basc-test op Drosophila-kiemcellen en de Micronucleus-test op muis-beenmerg.

Er zijn geen adequate onderzoeken uitgevoerd bij dieren om te bepalen of paracetamol mogelijk carcinogenese, mutagenese of verminderde vruchtbaarheid heeft.

Acetaminophen heeft geen mutageen potentieel aangetoond met behulp van de Ames Salmonella-Microsomal Activation-test, de Basc-test op Drosophila-kiemcellen en de Micronucleus-test op muis-beenmerg.

Zwangerschap

Teratogene effecten

Zwangerschap Categorie C

Er zijn geen adequate en goed gecontroleerde onderzoeken bij zwangere vrouwen. Lortab Elixir mag tijdens de zwangerschap alleen worden gebruikt als het potentiële voordeel het potentiële risico voor de foetus rechtvaardigt.

Nonteratogene effecten

Baby's die geboren zijn uit moeders die regelmatig opioïden gebruiken voor de bevalling, zijn lichamelijk afhankelijk. De ontwenningsverschijnselen omvatten prikkelbaarheid en overmatig huilen, tremoren, hyperactieve reflexen, verhoogde ademfrequentie, verhoogde ontlasting, niezen gapen, braken en koorts. Deze tekens verschijnen meestal tijdens de eerste paar dagen van het leven. De intensiteit van het syndroom correleert niet altijd met de duur van het gebruik of de dosis van moeders opioïden. Er bestaat geen consensus over de beste methode om terugtrekking te beheren.

Bevalling

Narcotische analgetica passeren de placentabarrière. Hoe dichter bij de bevalling en hoe groter de gebruikte dosis, hoe groter de kans op respiratoire depressie bij de pasgeborene. Narcotische pijnstillers moeten tijdens de bevalling worden vermeden als de bevalling van een premature baby wordt verwacht. Als de moeder tijdens de bevalling verdovende pijnstillers heeft gekregen, moeten pasgeboren baby's nauwkeurig worden geobserveerd op tekenen van ademhalingsdepressie. Reanimatie kan nodig zijn (zie OVERDOSERING ). Het effect van hydrocodon, indien aanwezig, op de latere groei, ontwikkeling en functionele rijping van het kind is niet bekend.

Moeders die borstvoeding geven

Acetaminophen wordt in kleine hoeveelheden uitgescheiden in de moedermelk, maar de betekenis van de effecten op zuigelingen is niet bekend. Het is niet bekend of hydrocodon wordt uitgescheiden in de moedermelk. Omdat veel geneesmiddelen worden uitgescheiden in de moedermelk en vanwege het potentieel voor ernstige bijwerkingen bij zuigelingenvoeding door hydrocodon en paracetamol, moet worden besloten of de borstvoeding moet worden gestaakt of dat het geneesmiddel moet worden gestaakt, rekening houdend met het belang van het geneesmiddel voor de moeder.

Gebruik bij kinderen

De veiligheid en werkzaamheid bij pediatrische patiënten jonger dan twee jaar zijn niet vastgesteld. Gebruik van Lortab Elixir (hydrocodon bitartraat en paracetamol orale oplossing) bij de pediatrische populatie wordt ondersteund door het bewijs van adequate en goed gecontroleerde studies van hydrocodon en acetaminofen combinatieproducten bij volwassenen met aanvullende gegevens die de ontwikkeling van metabole routes bij kinderen van twee jaar oud ondersteunen ouderdom en ouder (zie DOSERING EN TOEDIENING voor informatie over pediatrische doseringen)

Geriatrisch gebruik

Klinische studies met hydrocodonbitartraat en paracetamol orale oplossing omvatten niet voldoende aantallen proefpersonen van 65 jaar en ouder om te bepalen of zij anders reageren dan jongere proefpersonen. Andere gerapporteerde klinische ervaringen hebben geen verschillen in respons tussen ouderen en jongere patiënten aangetoond. Over het algemeen dient dosiskeuze voor een oudere patiënt voorzichtig te zijn, meestal beginnend aan het lage uiteinde van het doseringsbereik, als gevolg van de hogere frequentie van verminderde lever-, nier- of hartfunctie en van gelijktijdige ziekte of andere medicamenteuze behandeling.

Van hydrocodon en de belangrijkste metabolieten van acetaminophen is bekend dat ze in hoofdzaak door de nieren worden uitgescheiden. Het risico van toxische reacties kan dus groter zijn bij patiënten met een verminderde nierfunctie als gevolg van de ophoping van de moederverbinding en / of metabolieten in het plasma. Omdat oudere patiënten vaker een verminderde nierfunctie hebben, dient voorzichtigheid te worden betracht bij het selecteren van de dosis en het kan nuttig zijn om de nierfunctie te controleren.

Hydrocodon kan bij ouderen ouderen verwarring en overmatige sedatie veroorzaken; oudere patiënten moeten in het algemeen worden gestart op lage doses hydrocodonbitartraat en paracetamol orale oplossing en nauwkeurig worden geobserveerd.

OVERDOSERING

Na een acute overdosering kan toxiciteit het gevolg zijn van hydrocodon of acetaminophen.

Tekenen en symptomen

Toxiciteit door hydrocodonvergiftiging omvat de opioïde triade van verlies van bewustzijn, lokaliseer pupillen en ademhalingsdepressie (Cheyne-Stokes-ademhaling, cyanose, verlaging van de ademhalingsfrequentie en / of ademvolume). Convulsies kunnen voorkomen.

De toxische dosis acetaminophen voor volwassenen is 10 gram. Bij volwassenen is hepatische toxiciteit zelden gemeld bij acute overdoses van minder dan 10 gram of met dodelijke slachtoffers met minder dan 15 gram.

Vroege symptomen na een potentieel hepatotoxische overdosis van acetaminophen kunnen zijn: diaforese, algemene malaise, misselijkheid en braken. Klinische en laboratoriumgegevens van levertoxiciteit zijn mogelijk pas 48 tot 72 uur na inname zichtbaar.

Andere tekenen en symptomen van overdosering van dit product zijn bradycardie, koude en klamme huid, extreme slaperigheid die zich ontwikkelt tot stupor of coma, hypoglycemisch coma, hypotensie, renale tubulaire necrose, skeletspier-slapte, trombocytopenie.

Bij ernstige overdosering, apneu; circulatoire collaps; hartstilstand; dosisafhankelijke, mogelijk fatale levernecrose; en de dood kan voorkomen.

Behandeling

Een enkele of meerdere overdosis met hydrocodon en paracetamol is een potentieel dodelijke overdosis polydrug en overleg met een regionaal centrum voor antigifbestrijding wordt aanbevolen.

Onmiddellijke behandeling omvat ondersteuning van de cardiorespiratoire functie en maatregelen om de absorptie van geneesmiddelen te verminderen. Braken moet worden geïnduceerd met stroop van ipecac, als de patiënt alert is (adequate faryngeale en laryngeale reflexen). Orale geactiveerde kool (1 g / kg) dient te worden gevolgd bij het ledigen van de maag. De eerste dosis moet vergezeld gaan van een geschikt catharium. Als er herhaalde doses worden gebruikt, kan de catheter worden toegevoegd aan andere doses indien nodig. Hypotensie is meestal hypovolemisch en zou op vloeistoffen moeten reageren. Vasopressoren en andere ondersteunende maatregelen moeten worden toegepast zoals aangegeven. Een endotracheale tube met manchet moet worden ingebracht vóór het maagspoelen van de bewusteloze patiënt en, indien nodig, voor geassisteerde ademhaling.

Er moet zorgvuldige aandacht worden besteed aan het onderhouden van voldoende longventilatie. In ernstige gevallen van intoxicatie kan peritoneale dialyse of bij voorkeur hemodialyse worden overwogen. Als hypoprotrombinemie optreedt als gevolg van overdosering met paracetamol, moet vitamine K intraveneus worden toegediend.

Naloxon, een narcotische antagonist, kan ademhalingsdepressie en coma die verband houden met een opioïd-overdosis, omkeren. Naloxon hydrochloride 0, 4 mg tot 2 mg wordt parenteraal toegediend. Aangezien de duur van de werking van hydrocodon die van het naloxon kan overschrijden, moet de patiënt continu worden bewaakt en moeten herhaalde doses van de antagonist worden toegediend indien nodig om een ​​adequate ademhaling te behouden. Een narcotische antagonist dient niet te worden toegediend in afwezigheid van een klinisch significante respiratoire of cardiovasculaire depressie.

Als de dosis acetaminophen hoger dan 140 mg / kg zou kunnen zijn, dient acetylcysteïne zo snel mogelijk te worden toegediend. Serummacetaminophen-spiegels moeten worden verkregen, aangezien niveaus van vier of meer uren na inname helpen de paracetamol-toxiciteit te voorspellen. Wacht niet op de resultaten van de acetaminofenanalyse voordat u de behandeling start. In het begin zouden hepatische enzymen moeten worden verkregen en met tussenpozen van 24 uur moeten worden herhaald.

Methemoglobinemie van meer dan 30% moet worden behandeld met methyleenblauw door langzame intraveneuze toediening.

CONTRA

Dit product mag niet worden toegediend aan patiënten die eerder overgevoelig waren voor hydrocodon, paracetamol of een ander bestanddeel van dit product.

Patiënten waarvan bekend is dat ze overgevoelig zijn voor andere opioïden, kunnen kruisgevoeligheid voor hydrocodon vertonen.

KLINISCHE FARMACOLOGIE

Hydrocodon is een semi-synthetische narcotische analgeticum en antitussivum met meerdere acties die kwalitatief vergelijkbaar zijn met die van codeïne. De meeste hiervan hebben betrekking op het centrale zenuwstelsel en de gladde spieren. Het precieze werkingsmechanisme van hydrocodon en andere opiaten is niet bekend, hoewel wordt aangenomen dat dit verband houdt met het bestaan ​​van opiaatreceptoren in het centrale zenuwstelsel. Naast analgesie kan narcotica slaperigheid, stemmingswisselingen en mentale troebeling veroorzaken.

De analgetische werking van acetaminophen omvat perifere invloeden, maar het specifieke mechanisme is nog niet bepaald. Antipyretische activiteit wordt gemedieerd door middel van hypothalamische warmte regulerende centra. Acetaminophen remt prostaglandinesynthetase. Therapeutische doses paracetamol hebben verwaarloosbare effecten op de cardiovasculaire of respiratoire systemen; toxische doses kunnen echter problemen met de bloedsomloop veroorzaken en een snelle, oppervlakkige ademhaling.

farmacokinetiek

Het gedrag van de afzonderlijke componenten wordt hieronder beschreven.

hydrocodone

Na een orale dosis van 10 mg hydrocodon toegediend aan vijf volwassen mannelijke proefpersonen was de gemiddelde piekconcentratie 23, 6 ± 5, 2 ng / ml. Maximale serumniveaus werden bereikt bij 1, 3 ± 0, 3 uur en de halfwaardetijd werd bepaald als 3, 8 ± 0, 3 uur. Hydrocodon vertoont een complex patroon van metabolisme, waaronder O-demethylatie, N-demethylatie en 6-keto-reductie tot de overeenkomstige 6-α- en 6-β-hydroxymetabolieten.

Zie OVERDOSAGE voor informatie over toxiciteit.

paracetamol

Acetaminophen wordt snel geabsorbeerd uit het maagdarmkanaal en wordt door de meeste lichaamsweefsels verdeeld. De plasmahalfwaardetijd is 1, 25 tot 3 uur, maar kan verhoogd zijn door leverbeschadiging en na overdosering. Eliminatie van paracetamol gebeurt hoofdzakelijk door het metabolisme van de lever (conjugatie) en de daaropvolgende renale excretie van metabolieten. Ongeveer 85% van een orale dosis verschijnt binnen 24 uur na toediening in de urine, het meest als het glucuronideconjugaat, met kleine hoeveelheden andere conjugaten en onveranderd geneesmiddel.

Zie OVERDOSAGE voor informatie over toxiciteit.

PATIËNT INFORMATIE

LORTAB® ELIXIR (hydrocodon bitartraat en paracetamol orale oplossing)
(Hydrocodone Bitartrate en Acetaminophen Oral Solution) 7, 5 mg / 500 mg per 15 ml

Overzicht

Lortab (uitgesproken als LOR-tab) wordt gebruikt om matige tot matig ernstige pijn te verlichten. U mag Lortab Elixir (hydrocodonbitartraat en paracetamol orale oplossing) niet gebruiken als u allergisch bent voor hydrocodon of acetaminophen. De meest voorkomende bijwerkingen van Lortab Elixir (hydrocodon bitartraat en paracetamol orale oplossing) zijn buikpijn, duizeligheid, slaperigheid, een licht gevoel in het hoofd, misselijkheid, kortademigheid, ongewone vermoeidheid en braken. Neem dit geneesmiddel in zoals voorgeschreven door uw arts. Neem er niet meer van, neem het niet vaker en gebruik het niet langer dan uw arts heeft voorgeschreven.

Toepassingen

Lortab Elixir (hydrocodonbitartraat en paracetamol orale oplossing) is een analgeticum dat wordt gebruikt om matige tot matig ernstige pijn te verlichten. Lortab Elixir (hydrocodonbitartraat en paracetamol orale oplossing) is een combinatieproduct dat hydrocodon (hye-droe-KO-done) bitartraat en acetaminophen (a-stoel-a-MIN-oh-fen) bevat. Hydrocodon is een verdovende pijnstiller en een hoestonderdrukker. Acetaminophen is een niet-narcotische pijnstiller en koortsreductiemiddel. Een narcotisch analgeticum en paracetamol die samen worden gebruikt, kunnen een betere pijnverlichting bieden dan elk afzonderlijk product. Als u vragen heeft, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Algemene voorzorgsmaatregelen

Gebruik dit medicijn niet als u allergieën of ongewone reacties op narcotische pijnstillers of acetaminophen hebt, omdat het waarschijnlijk is dat u mogelijk ook allergisch bent voor Lortab Elixir (hydrocodonbitartraat en paracetamol orale oplossing).

_ Dit product kan uw mentale en fysieke vermogens remmen die nodig zijn voor het uitvoeren van mogelijk gevaarlijke taken, zoals autorijden of machines bedienen. Dergelijke taken moeten worden vermeden terwijl u dit product gebruikt.

_ Dit geneesmiddel is mogelijk niet geschikt voor u. Raadpleeg uw arts of apotheker als u:

_ zijn zwanger.

_ zijn verpleging.

_ andere medicijnen nemen; verdovende pijnstillers; allergie medicijnen; antidepressiva; geneesmiddelen die paracetamol bevatten of andere geneesmiddelen die depressie van het centrale zenuwstelsel veroorzaken, waaronder alcohol.

_ andere medische problemen hebben: een geschiedenis van drugs- of alcoholmisbruik; recente hoofdletsel; emfyseem, astma of andere chronische longziekte; leverziekte, nierziekte; traag werkende schildklier, ziekte van Addison, vergrote prostaat of moeite met urineren.

Goed gebruik

Neem dit geneesmiddel in zoals voorgeschreven door uw arts. Deel het niet met iemand anders. Dit medicijn kan drugsverslaving veroorzaken en heeft het potentieel voor misbruik. Neem er niet meer van, neem het niet vaker en gebruik het niet langer dan uw arts heeft voorgeschreven. Als u denkt dat dit geneesmiddel niet goed werkt nadat u het een tijdje hebt gebruikt, verhoog de dosis dan niet. Raadpleeg uw arts of apotheker.

doseren

De dosis van dit medicijn zal verschillend zijn voor verschillende patiënten. Volg de aanwijzingen van uw arts. De volgende informatie bevat alleen de gemiddelde doses van dit medicijn. Als uw dosis anders is, verander dan de doses niet tenzij uw arts u zegt dat te doen.

LICHAAMSGEWICHTAANTAL LEEFTIJDDOSIS
Elke 4 tot 6 uur
MAXIMALE TOTALE DAGELIJKSE DOSIS
(6 doses per dag)
12 tot 15 kg
27 tot 34 lbs.
2 tot 3 jaar¾ theelepel
= 3, 75 ml
4 ½ koffielepel
= 22, 5 ml
16 tot 22 kg
35 tot 50 lbs.
4 tot 6 jaar1 theelepel
= 5 ml
6 theelepels
= 30 ml
23 tot 31 kg
51 tot 69 lbs.
7 tot 9 jaar1 ½ theelepel vol
= 7, 5 ml
9 theelepels
= 45 ml
32 tot 45 kg
70 tot 100 lbs.
10 tot 13 jaar2 theelepels
= 10 ml
12 theelepels
= 60 ml
46 kg en meer
101 lbs. en omhoog
14 jaar tot volwassene1 eetlepel
= 15 ml
6 eetlepels
= 90 ml

Het is zeer belangrijk dat Lortab Elixir (hydrocodonbitartraat en paracetamol orale oplossing) nauwkeurig wordt gedoseerd. Een huishoudlepel of eetlepel is geen nauwkeurig meetinstrument, vooral wanneer een halve of driekwart van een theelepel moet worden gemeten.

Aangezien een theelepeltje voor het huishouden niet nauwkeurig is en kan worden verwisseld met een eetlepel (wat kan leiden tot overdosering), is het ten zeerste aan te raden om een ​​geschikt meetinstrument te verkrijgen en te gebruiken. Vraag uw arts of apotheker om hulp om een ​​druppelaar te vinden die de benodigde dosis goed kan meten en om hulp te vragen als u niet begrijpt hoe u de druppelaar moet gebruiken.

Gemiste dosis

_ Om een ​​mogelijke overdosis te voorkomen, is het belangrijk dat u niet meer dan één enkele dosis per keer inneemt of dat u geen doses neemt met tussenpozen van minder dan 4 uur na elkaar.

_ Als u het innemen van een dosis Lortab Elixir (hydrocodonbitartraat en paracetamol orale oplossing) mist, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Wacht echter minstens 4 uur voordat u uw volgende dosis inneemt.

_ Als u een dosis bent vergeten en het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en neem uw geneesmiddel volgens schema in.

_ Verdubbel de voorgeschreven dosis niet.

Mogelijke bijwerkingen

Bijwerkingen die u kunt ondervinden zijn onder meer buikpijn, constipatie, moeite met urineren, duizeligheid, slaperigheid, angst, wazig denken, algemeen gevoel van ongemak of ziekte, ijlhoofdigheid, stemmingswisselingen, misselijkheid, nervositeit, huiduitslag, kortademigheid, langzame reacties, ongewone vermoeidheid en overgeven.

Bel uw arts als deze effecten aanhouden of hinderlijk zijn.

Bijwerkingen die hierboven niet worden vermeld, kunnen soms voorkomen. Als u andere effecten opmerkt, raadpleeg dan uw arts.

opslagruimte

_ Houd buiten het bereik van kinderen.

Bewaren bij kamertemperatuur (beschermen tegen hitte, niet in de koelkast bewaren).

_ Bewaar de originele fles met het etiket.

_ Gooi geneesmiddelen weg die oud zijn of niet meer nodig zijn.

_ Zelfs een enkele overdosis van dit geneesmiddel kan een levensbedreigende situatie zijn. Als u vermoedt dat u of iemand anders mogelijk meer dan de voorgeschreven dosis van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw plaatselijke antigifcentrum of eerste hulp. Dit geneesmiddel werd voorgeschreven voor uw specifieke aandoening. Gebruik niet als voor een andere voorwaarde of geef het medicijn aan anderen.

_ Deze bijsluiter geeft een samenvatting van de informatie over Lortab Elixir (oplossing voor hydrocodonbitartraat en paracetamol drank). Als u vragen of opmerkingen heeft, of als u meer informatie wilt over Lortab Elixir (hydrocodon bitartraat en paracetamol orale oplossing), neem dan contact op met uw arts of apotheker. Uw apotheker heeft ook een langere bijsluiter over Lortab Elixir (hydrocodon bitartraat en paracetamol orale oplossing) die is geschreven voor gezondheidswerkers die u kunt vragen om te lezen.

Populaire Categorieën