Halcion

Anonim

Merknamen: Halcion

Generieke naam: triazolam

 • Wat is triazolam (Halcion)?
 • Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van triazolam (Halcion)?
 • Wat is de belangrijkste informatie die ik over triazolam (Halcion) moet weten?
 • Wat moet ik met mijn zorgverlener bespreken voordat ik triazolam (Halcion) inneem?
 • Hoe moet ik triazolam (Halcion) gebruiken?
 • Wat gebeurt er als ik een dosis mis (Halcion)?
 • Wat gebeurt er als ik een overdosis krijg (Halcion)?
 • Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van triazolam (Halcion)?
 • Welke andere geneesmiddelen zullen triazolam (Halcion) beïnvloeden?
 • Waar kan ik meer informatie krijgen (Halcion)?

Wat is triazolam (Halcion)?

Triazolam is een benzodiazepine (ben-zoe-kleurstof-AZE-eh-peen) vergelijkbaar met Valium. Triazolam beïnvloedt chemische stoffen in de hersenen die mogelijk niet in balans zijn en slaapproblemen veroorzaken (slapeloosheid).

Triazolam wordt gebruikt om slapeloosheid te behandelen (moeite met vallen of in slaap blijven).

Triazolam kan ook worden gebruikt voor doeleinden die niet in deze medicatiehandleiding worden vermeld.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van triazolam (Halcion)?

Krijg medische noodhulp als u tekenen van een allergische reactie heeft: netelroos; moeite met ademhalen; zwelling van je gezicht, lippen, tong of keel.

Bel uw arts onmiddellijk als u:

 • ongewone veranderingen in stemming of gedrag;
 • verwarring, geheugenverlies (amnesie), hallucinaties; of
 • depressie, zelfmoordgedachten.

Sommige mensen die triazolam gebruiken, hebben activiteiten ontplooid zoals autorijden, eten, telefoneren of slaapwandelen en hebben later geen geheugen voor de activiteit. Als dit bij u gebeurt, stop dan met het innemen van triazolam en neem contact op met uw arts.

De sedatieve effecten van triazolam kunnen langer duren bij oudere volwassenen. Accidentele valincidenten komen vaak voor bij oudere patiënten die benzodiazepinen gebruiken. Wees voorzichtig om te voorkomen dat u valt of per ongeluk letsel oploopt terwijl u triazolam inneemt.

Vaak voorkomende bijwerkingen zijn:

 • duizeligheid, slaperigheid overdag (of tijdens uren waarop u normaal niet slaapt);
 • verlies van coördinatie;
 • hoofdpijn; of
 • tintelend of stekelig gevoel op uw huid.

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

Wat is de belangrijkste informatie die ik over triazolam (Halcion) moet weten?

Niet gebruiken als u zwanger bent.

Ernstige geneesmiddeleninteracties kunnen optreden wanneer bepaalde geneesmiddelen samen met triazolam worden gebruikt. Vertel elk van uw zorgverleners over alle geneesmiddelen die u nu gebruikt, en elk geneesmiddel dat u gebruikt of stopt met gebruiken.

Wat moet ik met mijn zorgverlener bespreken voordat ik triazolam (Halcion) inneem?

U mag dit geneesmiddel niet gebruiken als u allergisch bent voor triazolam of soortgelijke geneesmiddelen, zoals alprazolam (Xanax), clonazepam (Klonopin), clorazepaat (Tranxene), diazepam (Valium), lorazepam (Ativan) en anderen.

Dit geneesmiddel kan een ongeboren baby schaden of geboorteafwijkingen veroorzaken. Niet gebruiken als u zwanger bent. Gebruik effectieve anticonceptie om zwangerschap te voorkomen terwijl u dit geneesmiddel gebruikt.

Sommige geneesmiddelen kunnen ongewenste of gevaarlijke effecten veroorzaken wanneer ze worden gebruikt met triazolam. Uw arts moet mogelijk uw behandelingsplan wijzigen als u bepaalde geneesmiddelen gebruikt, waaronder:

 • imatinib;
 • isoniazide;
 • nefazodon;
 • een narcotische (opioïde) medicatie;
 • een antibioticum - clahithromycine, erytromycine, telithromycine;
 • antischimmelmedicijn - itraconazol, ketoconazol, posaconazol, voriconazol;
 • hartmedicatie --nicardipine, kinidine; of
 • antiviraal middel om hepatitis C of HIV / AIDS te behandelen - atazanavir, boceprevir, cobicistat (Evotaz, Prezcobix, Stribild, Tybost), delavirdine, fosamprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telaprevir.

Zorg ervoor dat triazolam veilig voor u is, vertel het uw arts als u:

 • een geschiedenis van depressie, psychische aandoeningen of verslaving;
 • een geschiedenis van zelfmoordgedachten of -acties;
 • lever- of nierziekte; of
 • longziekte of ademhalingsproblemen.

Het is niet bekend of triazolam in de moedermelk terechtkomt of dat het een zogende baby kan schaden. U mag geen borstvoeding geven tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.

Triazolam is niet goedgekeurd voor gebruik door iemand jonger dan 18 jaar oud.

Hoe moet ik triazolam (Halcion) gebruiken?

Volg de aanwijzingen op uw receptlabel. Gebruik dit geneesmiddel niet in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen.

Triazolam kan verslavend zijn. Deel nooit triazolam met iemand anders, vooral iemand met een voorgeschiedenis van drugsmisbruik of -verslaving. Bewaar de medicatie op een plaats waar anderen er niet bij kunnen. Triazolam verkopen of weggeven is in strijd met de wet.

$config[ads_text5] not found

Neem triazolam op een lege maag, tenminste 2 uur na het eten.

Neem dit geneesmiddel alleen in als u zich klaarmaakt voor enkele uren slaap. U kunt heel snel in slaap vallen na het innemen van het geneesmiddel.

Vermijd het gebruik van triazolam om jetlagvertragingen tijdens het vliegen met het vliegtuig te voorkomen.

Bel uw arts als uw slapeloosheid niet verbetert na het innemen van triazolam gedurende 7 tot 10 nachten, of als u gemoedsstemming of gedragsveranderingen heeft. Slapeloosheid kan een symptoom zijn van een depressie, een psychische aandoening of bepaalde medische aandoeningen.

Gebruik triazolam niet langer dan 10 nachten achter elkaar, tenzij uw arts u dat heeft gezegd. Vraag uw arts hoe ontwenningsverschijnselen kunnen voorkomen als u stopt met het gebruik van triazolam.

Bewaar op kamertemperatuur, uit de buurt van vocht, hitte en licht. Houd de hoeveelheid geneesmiddel in de gaten die wordt gebruikt voor elke nieuwe fles. Triazolam is een drug van misbruik en u moet weten of iemand uw geneesmiddel niet op de juiste manier of zonder recept gebruikt.

Wat gebeurt er als ik een dosis mis (Halcion)?

Aangezien triazolam wordt ingenomen zoals nodig, is het niet waarschijnlijk dat u zich aan een doseringsschema houdt. Neem triazolam alleen in als u tijd hebt om meerdere uren te slapen.

Wat gebeurt er als ik een overdosis krijg (Halcion)?

Zoek medische hulp of bel de hulplijn voor vergif op 1-800-222-1222. Een overdosis triazolam kan dodelijk zijn, vooral als het samen met alcohol wordt ingenomen.

Overdosis symptomen kunnen extreme slaperigheid, verwardheid, onduidelijke spraak, zwakke of oppervlakkige ademhaling, flauwvallen of coma zijn.

$config[ads_text6] not found

Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van triazolam (Halcion)?

Vermijd het drinken van alcohol. Gevaarlijke bijwerkingen kunnen optreden.

Triazolam kan uw denken of reacties beïnvloeden. U kunt zich de ochtend na het innemen van dit geneesmiddel nog steeds slaperig voelen. Wacht tot je helemaal wakker bent voordat je autorijdt, machines bedient of iets doet waarbij je wakker en alert moet zijn.

Grapefruit en grapefruitsap kunnen een wisselwerking hebben met triazolam en leiden tot ongewenste bijwerkingen. Vermijd het gebruik van grapefruitproducten tijdens het gebruik van triazolam.

Welke andere geneesmiddelen zullen triazolam (Halcion) beïnvloeden?

Inname van triazolam met andere geneesmiddelen die u slaperig maken of uw ademhaling vertragen, kan gevaarlijke bijwerkingen of de dood veroorzaken. Vraag uw arts voordat u een slaappil, een narcotisch pijnmedicijn, een voorgeschreven hoestmiddel, een spierverslapper of een medicijn voor angst, depressie of toevallen neemt.

Veel geneesmiddelen kunnen een wisselwerking hebben met triazolam en sommige geneesmiddelen mogen niet samen worden gebruikt. Dit omvat medicijnen op recept en medicijnen zonder recept, vitamines en kruidenproducten. Niet alle mogelijke interacties worden vermeld in deze medicatiegids. Vertel uw arts over alle geneesmiddelen die u gebruikt en die u start of stopt met gebruiken tijdens uw behandeling met triazolam. Geef een lijst met al uw geneesmiddelen aan elke zorgverlener die u behandelt.

Waar kan ik meer informatie krijgen (Halcion)?

Uw apotheker kan u meer informatie geven over triazolam.


Denk eraan, bewaar deze en alle andere geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen, deel nooit uw geneesmiddelen met anderen en gebruik dit medicijn alleen voor de voorgeschreven indicatie.

Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie die door Cerner Multum, Inc. ('Multum') wordt verstrekt, juist, up-to-date en volledig is, maar er wordt geen garantie geboden. Geneesmiddelinformatie hierin opgenomen kan tijdgevoelig zijn. Multum-informatie is samengesteld voor gebruik door zorgverleners en consumenten in de Verenigde Staten en daarom garandeert Multum niet dat gebruik buiten de Verenigde Staten geschikt is, tenzij specifiek anders aangegeven. De druginformatie van Multum ondersteunt geen medicijnen, diagnosticeert patiënten niet en adviseert geen therapie. De druginformatie van Multum is een informatiebron die is ontworpen om erkende zorgverleners te helpen bij de zorg voor hun patiënten en / of om consumenten die deze service bekijken als een aanvulling op en niet als een vervanging voor de expertise, vaardigheden, kennis en oordeelsvermogen van zorgverleners te dienen. De afwezigheid van een waarschuwing voor een bepaalde combinatie van geneesmiddelen of geneesmiddelen moet op geen enkele manier worden opgevat als een indicatie dat de combinatie van geneesmiddelen of geneesmiddelen veilig, effectief of geschikt is voor een bepaalde patiënt. Multum aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig aspect van de gezondheidszorg dat wordt beheerd met behulp van informatie die Multum verstrekt. De informatie in dit document is niet bedoeld voor alle mogelijke toepassingen, aanwijzingen, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen, geneesmiddelinteracties, allergische reacties of bijwerkingen. Als u vragen heeft over de geneesmiddelen die u neemt, raadpleeg dan uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Auteursrecht 1996-2016 Cerner Multum, Inc. Versie: 10.04. Revisiedatum: 9/28/2016.

Populaire Categorieën