Duramorph

Anonim

Duramorph (morfine-injectie) is een verdovende pijnstiller (opiaat-type) die wordt gebruikt voor de behandeling van ernstige pijn. Duramorph is beschikbaar in generieke vorm. Vaak voorkomende bijwerkingen van Duramorph zijn:

 • misselijkheid,
 • braken,
 • constipatie,
 • duizeligheid,
 • duizeligheid,
 • slaperigheid,
 • toegenomen zweten,
 • urineretentie,
 • hoofdpijn, of
 • droge mond.

Als Duramorph wordt geïnjecteerd, kan pijn, roodheid, jeuk of zwelling op de injectieplaats optreden. Vertel uw arts als u ernstige bijwerkingen van Duramorph heeft, waaronder:

 • mentale / stemmingsveranderingen (zoals agitatie, hallucinaties, verwarring),
 • moeilijk urineren,
 • visie veranderingen,
 • langzame of snelle hartslag,
 • ernstige maag- of buikpijn, of
 • veranderingen in de hoeveelheid urine.

De initiële dosis voor volwassenen van Duramorph is 2 mg tot 10 mg / 70 kg lichaamsgewicht. Duramorph kan een wisselwerking hebben met naltrexon, cimetidine, rifampicine, bepaalde medicijnen tegen pijn, alcohol, middelen tegen epilepsie, geneesmiddelen tegen slaap of angst, spierverslappers, andere narcotische pijnstillers en psychiatrische geneesmiddelen. Controleer de etiketten op alle geneesmiddelen (zoals hoest en koude producten) omdat deze ingrediënten bevatten die slaperigheid kunnen veroorzaken. Vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt. Tijdens de zwangerschap mag Duramorph alleen worden gebruikt als het wordt voorgeschreven. Baby's van moeders die dit medicijn hebben gebruikt, kunnen ontwenningsverschijnselen hebben, zoals prikkelbaarheid, abnormaal / aanhoudend huilen, braken of diarree. Vertel het uw arts als u deze symptomen opmerkt bij uw pasgeborene. Dit medicijn gaat over in de moedermelk en het effect op een zogende zuigeling is niet bekend. Raadpleeg uw arts voordat u borstvoeding geeft. Duramorph kan ontwenningsverschijnselen (zoals rusteloosheid, tranende ogen, verwijde pupillen, zweten, loopneus) veroorzaken als u plotseling stopt met het gebruik ervan.

Onze Duramorph (morfine-injectie) Side Effects Drug Centre biedt een uitgebreid overzicht van beschikbare geneesmiddelinformatie over de mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van dit medicijn.

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

BIJWERKINGEN: Misselijkheid, braken, obstipatie, duizeligheid, duizeligheid, slaperigheid, verhoogd zweten of een droge mond kunnen voorkomen. Pijn, roodheid of zwelling op de injectieplaats kan optreden als dit medicijn in een spier of onder de huid wordt toegediend. Als één van deze bijwerkingen aanhoudt of verergert, licht dan onmiddellijk uw arts of apotheker in.

Om constipatie te voorkomen, moet je een voldoende vezelrijk dieet volgen, voldoende water drinken en oefenen. Raadpleeg uw apotheker voor hulp bij het selecteren van een laxeermiddel (zoals een stimulerend type met stoelgangverzachter).

Vergeet niet dat uw arts dit medicijn heeft voorgeschreven omdat hij of zij heeft geoordeeld dat het voordeel voor u groter is dan het risico op bijwerkingen. Veel mensen die dit medicijn gebruiken, hebben geen ernstige bijwerkingen.

Vertel het uw arts meteen als u ernstige bijwerkingen heeft, waaronder: mentale / stemmingswisselingen (zoals agitatie, hallucinaties, verwardheid), moeite met urineren, veranderingen van het gezichtsvermogen, trage / snelle hartslag, hevige maag / buikpijn, verandering in de hoeveelheid van urine.

Raadpleeg meteen medische hulp als u ernstige bijwerkingen heeft, waaronder: langzaam / oppervlakkig ademen, flauwvallen, epileptische aanvallen.

Een zeer ernstige allergische reactie op dit medicijn is zeldzaam. Zoek echter onmiddellijk medische hulp als u symptomen van een ernstige allergische reactie bemerkt, waaronder: uitslag, jeuk / zwelling (vooral van het gezicht / tong / keel), ernstige duizeligheid, moeite met ademhalen.

Dit is geen volledige lijst van mogelijke bijwerkingen. Als u andere effecten opmerkt die hierboven niet zijn vermeld, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

In de VS -

Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

In Canada - Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan Health Canada op 1-866-234-2345.

Lees het volledige patiëntinformatieoverzicht voor Duramorph (morfine-injectie)

$config[ads_text5] not found

Kom meer te weten "

BIJWERKINGEN

De ernstigste nadelige ervaring bij toediening van DURAMORPH (morfine-injectie) is ademdepressie en / of ademhalingsstilstand. Deze depressie en / of ademhalingsstilstand kan ernstig zijn en kan interventie vereisen. (Zie WAARSCHUWINGEN en OVERDOSIS. ) Vanwege vertraging in maximaal CZS-effect met intraveneus toegediend geneesmiddel (30 minuten), kan snelle toediening leiden tot overdosering. Enkelvoudige toediening van neuraxiale toediening kan resulteren in acute of vertraagde ademhalingsdepressie gedurende perioden van ten minste 24 uur.

Tolerantie en Myoclonus

Zie WAARSCHUWINGEN voor een bespreking van deze en gerelateerde gevaren.

Hoewel lage doses intraveneus toegediende morfine weinig effect hebben op de cardiovasculaire stabiliteit, zijn hoge doses excitatoir, als gevolg van sympathische hyperactiviteit en toename van circulerende catecholamines. Excitatie van het centrale zenuwstelsel, resulterend in convulsies, kan gepaard gaan met hoge doses morfine die intraveneus worden toegediend. Dysfore reacties kunnen optreden na elke dosisgrootte en er zijn toxische psychosen gerapporteerd.

jeuk

Een enkele dosis epidurale of intrathecale toediening gaat gepaard met een hoge incidentie van pruritus die dosisgerelateerd is maar niet beperkt tot de plaats van toediening. Pruritus wordt, na een continue infusie van epidurale of intrathecale morfine, af en toe gemeld in de literatuur; deze reacties zijn slecht begrepen wat betreft hun oorzaak.

Urineretentie

Urineretentie, die 10 tot 20 uur na een enkele epidurale of intrathecale toediening kan aanhouden, is een veel voorkomende bijwerking en moet vooral worden verwacht bij mannelijke patiënten, met een iets lagere incidentie bij vrouwen. In de literatuur wordt ook frequent gerapporteerd over het optreden van urineretentie tijdens de eerste dagen van ziekenhuisopname voor de start van continue intrathecale of epidurale morfinetherapie. Patiënten die urineretentie ontwikkelen, hebben gereageerd op cholinomimetische behandeling en / of verstandig gebruik van katheters (zie VOORZORGSMAATREGELEN ).

$config[ads_text6] not found

Constipatie

Constipatie komt vaak voor tijdens continue infusie van morfine; dit kan meestal worden beheerd door conventionele therapie.

Hoofdpijn

Lumbale punctie-type hoofdpijn wordt gedurende een aantal dagen na een intrathecale katheterimplantatie in een significante minderheid van de gevallen aangetroffen; dit reageert in het algemeen op bedrust en / of andere conventionele therapie.

anders

Andere nadelige ervaringen die zijn gemeld na morfinetherapie zijn onder meer: duizeligheid, euforie, angst, hypotensie, verwarring, verminderde mannelijke potentie, verminderd libido bij mannen en vrouwen, en menstruele onregelmatigheden waaronder amenorroe, depressie van hoestreflex, interferentie met thermische regulatie en oligurie. Bewijs van afgifte van histamine, zoals urticaria, wortels en / of lokale weefselirritatie, kan voorkomen. Misselijkheid en braken worden vaak gezien bij patiënten na toediening van morfine.

Pruritus, misselijkheid / braken en urineretentie, indien geassocieerd met continue infusietherapie, kunnen reageren op intraveneuze toediening van een lage dosis naloxon (0, 2 mg). De risico's van het gebruik van narcotische antagonisten bij patiënten die chronisch behandeld worden met narcotische therapie, moeten worden overwogen.

Over het algemeen zijn bijwerkingen vatbaar voor omkering door narcotische antagonisten.

NALOXONE-INJECTIE- EN RESUSCITATIEVE APPARATUUR MOET ONMIDDELLIJK BESCHIKBAAR WORDEN GEBRACHT VOOR DE TOEDIENING IN GEVAL VAN DOOR HET LEVEN BEDOELDE OF ONTDOOLBARE BIJWERKINGEN EN WANNEER DURAMORPH (Morfine-injectie) THERAPIE WORDT INGESCHAKELD.

Drugsmisbruik en afhankelijkheid

Gecontroleerde stof

Morfinesulfaat is een Schedule II-verdovend middel volgens de Amerikaanse wet op gereguleerde stoffen (21 USC 801-886).

Morfine is het meest geciteerde prototype voor verdovende middelen die een verslaving-vormende of verslavende werking hebben. Een patiënt kan een risico lopen op het ontwikkelen van een afhankelijkheid van morfine bij onjuist gebruik of gedurende te lange perioden. Zoals geldt voor alle krachtige opioïden die μ-agonisten zijn, kan naast de toedieningsroute (intraveneus, intramusculair, intrathecaal, epiduraal of oraal) tolerantie alsmede psychologische en fysieke afhankelijkheid van morfine ontstaan. Personen met een voorgeschiedenis van opioïden of andere middelenmisbruik of -verslaving, die eerder geneigd zijn te reageren op de euforogene en versterkende eigenschappen van morfine, zouden als een groter risico worden beschouwd.

Er moet voor worden gezorgd dat ontwenning wordt voorkomen bij patiënten die zijn behandeld met parenteraal / oraal narcoticum wanneer epidurale of intrathecale toediening wordt overwogen. Ontwenningsverschijnselen kunnen optreden wanneer morfine abrupt of na toediening van een narcotische antagonist wordt gestaakt.

Lees de volledige FDA-voorschrijfinformatie voor Duramorph (morfine-injectie)

Lees verder "

Gerelateerde gezondheid

 • Pijnbeheersing
 • Pijnbehandeling Medicatietypen

Verwante geneesmiddelen

 • Methadose oraal concentraat
 • Morfine-tabletten
 • Vantrela ER

Lees de Duramorph gebruikersrecensies »

© Duramorph Patiëntinformatie wordt geleverd door Cerner Multum, Inc. en Duramorph Consumenteninformatie wordt geleverd door First Databank, Inc., gebruikt onder licentie en onderhevig aan hun respectieve auteursrechten.

GA DOOR MET SCROLLEN VOOR GERELATEERD ARTIKEL

Populaire Categorieën