dextrose

Anonim

dextrose
(dextrose (waterhoudende dextrose)) Injectie, oplossing

BESCHRIJVING

Dextrose (waterhoudende dextrose) Injectie, USP is een steriele, niet-pyrogene oplossing voor vloeistofaanvulling en calorische toevoer in houders voor eenmalige dosis voor intraveneuze toediening. Het bevat geen antimicrobiële middelen. Samenstelling, osmolariteit, pH en calorische inhoud worden getoond in Tabel 1.

tafel 1

Grootte (ml)* Dextrose
waterhoudend
USP (g / L)
osmolariteit
(MOsmol / l)
(Calc.)
pHwarmte
Inhoud
(Kcal / l)
5% dextrose-injectie, USP25
Quad pack
50
Eén pakket
Quad pack
50 252 4.0
(3, 2 tot 6, 5)
170
Multi-pack
100
Single pack Quad pack
Multi-pack
150
250
500
1000
10% dextrose-injectie, USP250
500
1000
1005054.0
(3, 2 tot 6, 5)
340

De VIAFLEX-plastic container is vervaardigd van een speciaal geformuleerd polyvinylchloride (PL 146 Plastic). De hoeveelheid water die vanuit de container in de verpakking kan dringen, is onvoldoende om de oplossing aanzienlijk te beïnvloeden. Oplossingen in contact met de plastic container kunnen bepaalde chemische componenten in zeer kleine hoeveelheden uitlogen binnen de houdbaarheidsperiode, bijvoorbeeld di-2-ethylhexylftalaat (DEHP), tot 5 delen per miljoen. De veiligheid van het plastic is echter bevestigd in dierproeven volgens de USP biologische test voor plastic containers en door weefselkweektoxiciteitsstudies.

INDICATIES

Dextrose (waterhoudende dextrose (waterhoudende dextrose)) Injectie, USP is geïndiceerd als een bron van water en calorieën.

DOSERING EN ADMINISTRATIE

Zoals voorgeschreven door een arts. De dosering is afhankelijk van de leeftijd, het gewicht en de klinische toestand van de patiënt, evenals van laboratoriumbepalingen.

Parenterale geneesmiddelen moeten vóór toediening visueel worden geïnspecteerd op deeltjes en verkleuring, voor zover de oplossing en de verpakking dit toelaten.

Alle injecties in plastic VIAFLEX-containers zijn bedoeld voor intraveneuze toediening met steriele apparatuur.

Additieven kunnen incompatibel zijn. Volledige informatie is niet beschikbaar.

De additieven waarvan bekend is dat ze onverenigbaar zijn, mogen niet worden gebruikt. Raadpleeg apotheker, indien beschikbaar. Als het, volgens het geïnformeerde oordeel van de arts, raadzaam is om additieven toe te dienen, gebruik dan een aseptische techniek. Meng grondig als additieven zijn geïntroduceerd. Bewaar geen oplossingen die additieven bevatten.

HOE GELEVERD

Dextrose (waterhoudende dextrose (waterhoudende dextrose)) Injectie, USP in VIAFLEX-plastic container is als volgt beschikbaar:

CodeGrootte(ml)NDCproductnaam
2B008025Quad pack0338-0017-105% dextrose-injectie, USP
2B008650Eén pakket0338-0017-41
2B0081Quad pack0338-0017-115% dextrose-injectie, USP
2B0088Multi-pack0338-0017-31
2B0087100Eén pakket0338-0017-48
2B0082Quad pack0338-0017-18
2B0089Multi-pack0338-0017-38
2B00611500338-0017-015% dextrose-injectie, USP
2B00622500338-0017-02
2B00635000338-0017-03
2B006410000338-0017-04
2B01622500338-0023-02
2B01635000338-0023-0310% dextrose-injectie, USP
2B016410000338-0023-04

Blootstelling van farmaceutische producten aan hitte moet tot een minimum worden beperkt. Vermijd overmatige hitte. Het wordt aanbevolen het product bij kamertemperatuur (25 graden, C / 77 graden, F) te bewaren; korte blootstelling tot 40 graden; C / 104 graden; F heeft geen nadelige invloed op het product.

$config[ads_text5] not found

Aanwijzingen voor het gebruik van de Viaflex-plastic container

Waarschuwing: gebruik geen plastic containers in serieschakelingen. Een dergelijk gebruik zou kunnen resulteren in luchtembolie doordat restlucht uit de primaire container wordt getrokken voordat toediening van de vloeistof uit de secundaire container is voltooid.

Openen

Scheur het omhulsel van de scheur aan de spleet af en verwijder de container voor de oplossing. Er kan enige troebelheid van het plastic worden waargenomen als gevolg van vochtopname tijdens het sterilisatieproces. Dit is normaal en heeft geen invloed op de kwaliteit of veiligheid van de oplossing. De dekking neemt geleidelijk af. Controleer op kleine lekken door de binnenzak stevig in te drukken. Als er lekken worden gevonden, gooi dan de oplossing weg omdat de steriliteit mogelijk verslechterd is. Als aanvullende medicatie gewenst is, volg dan de onderstaande aanwijzingen om medicijnen toe te voegen.

Voorbereiding voor administratie

 1. Hang de container op aan de oogdrager.
 2. Verwijder de plastic beschermer van de uitlaatpoort aan de onderkant van de container.
 3. Administratieset toevoegen. Raadpleeg de volledige handleiding bij de set.

Medicatie toevoegen

Waarschuwing : additieven kunnen incompatibel zijn.

Om medicatie toe te voegen vóór toediening van de oplossing

 1. Bereid medicatie voor.
 2. Gebruik een injectiespuit met naald van 19 tot 22 gauge, doorboor de hersluitbare medicatiepoort en injecteer.
 3. Meng de oplossing en medicatie grondig. Voor medicijnen met een hoge dichtheid, zoals kaliumchloride, knijp de poorten dicht terwijl de poorten rechtop staan ​​en meng grondig.
$config[ads_text6] not found

Om medicatie toe te voegen tijdens toediening van de oplossing

 1. Sluit de klem op de set.
 2. Bereid medicatie voor.
 3. Gebruik een injectiespuit met naald van 19 tot 22 gauge, doorboor de hersluitbare medicatiepoort en injecteer.
 4. Verwijder de container van de IV-paal en / of draai hem rechtop.
 5. Evacueer beide poorten door ze samen te drukken terwijl de container rechtop staat.
 6. Meng de oplossing en medicatie grondig.
 7. Zet de container terug in de gebruikspositie en ga verder met het beheer.

Baxter Healthcare Corporation, Deerfield, IL 60015 USA. FDA-revisiedatum: n / a

BIJWERKINGEN

Reacties die kunnen optreden vanwege de injectie of de toedieningsmethode omvatten febriele respons, infectie op de injectieplaats, veneuze trombose of flebitis die zich uitstrekt vanaf de injectieplaats, extravasatie en hypervolemie.

Als zich een bijwerking voordoet, stop dan met de infusie, evalueer de patiënt, stel passende therapeutische tegenmaatregelen in en bewaar de rest van de vloeistof voor onderzoek indien dit nodig wordt geacht.

DRUGS INTERACTIES

Geen informatie verstrekt.

WAARSCHUWINGEN

Dextrose (waterhoudende dextrose (waterhoudende dextrose)) Injectie, USP dient niet tegelijkertijd met bloed te worden toegediend via dezelfde toedieningsset vanwege de mogelijkheid van pseudo-agglutinatie of hemolyse.

De intraveneuze toediening van deze oplossingen kan leiden tot overbelasting van de vloeistof en / of opgeloste stof, resulterend in verdunning van serumelektrolytconcentraties, overhydratie, congestie of longoedeem. Het risico van verwaterde toestanden is omgekeerd evenredig met de elektrolytconcentraties van de injecties. Het risico op overbelasting van opgeloste stoffen met verstopte toestanden met perifeer en pulmonaal oedeem is rechtevenredig met de elektrolytconcentraties van de injecties.

Overmatige toediening van dextrose (waterhoudende dextrose (waterhoudende dextrose)) injecties kan resulteren in significante hypokaliëmie.

Bij kinderen met een zeer laag geboortegewicht kan overmatige of snelle toediening van dextrose (waterhoudende dextrose (waterhoudende dextrose)) leiden tot verhoogde osmolaliteit van het serum en mogelijk intracerebrale bloeding.

VOORZORGSMAATREGELEN

Klinische evaluatie en periodieke laboratoriumbepalingen zijn nodig om de veranderingen in vochtbalans, elektrolytconcentraties en zuurbase balans tijdens langdurige parenterale therapie te controleren of wanneer de toestand van de patiënt een dergelijke evaluatie rechtvaardigt.

Dextrose (waterhoudende dextrose (waterhoudende dextrose)) Injectie, USP moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met openlijke of subklinische diabetes mellitus.

Zwangerschap

Teratogene effecten

Zwangerschap Categorie C

Er zijn geen reproductieonderzoeken bij dieren uitgevoerd met Dextrose Injection, USP. Het is ook niet bekend of dextrose (waterhoudende dextrose (waterhoudende dextrose)) injectie, USP foetale schade kan veroorzaken wanneer het wordt toegediend aan een zwangere vrouw of de reproductiecapaciteit kan beïnvloeden. Dextrose (hydrous dextrose (waterhoudende dextrose)) Injectie, USP mag alleen aan een zwangere vrouw worden gegeven als dit duidelijk nodig is.

Gebruik bij kinderen

Dextrose (waterhoudende dextrose (waterhoudende dextrose)) is veilig en effectief voor de vermelde indicaties bij pediatrische patiënten (zie INDICATIES EN GEBRUIK ). Zoals vermeld in de literatuur, moeten de doseringsselectie en de constante infusiesnelheid van intraveneuze dextrose (waterhoudende dextrose (waterhoudende dextrose)) voorzichtig worden gekozen bij pediatrische patiënten, met name neonaten en kinderen met een laag geboortegewicht, vanwege het verhoogde risico op hyperglycemie / hypoglykemie . Frequente controle van serum glucoseconcentraties is vereist wanneer dextrose (waterhoudende dextrose (waterhoudende dextrose)) wordt voorgeschreven aan pediatrische patiënten, met name pasgeborenen en kinderen met een laag geboortegewicht.

Geriatrisch gebruik

Klinische studies van dextrose (waterhoudende dextrose (waterhoudende dextrose)) Injectie, USP omvatte niet voldoende aantallen proefpersonen van 65 jaar en ouder om te bepalen of zij anders reageren dan jongere proefpersonen. Andere gerapporteerde klinische ervaringen hebben geen verschillen in respons tussen ouderen en jongere patiënten aangetoond. Over het algemeen dient dosiskeuze voor een oudere patiënt voorzichtig te zijn, meestal beginnend aan het lage uiteinde van het doseringsbereik, als gevolg van de grotere frequentie van verminderde lever-, nier- of hartfunctie en van gelijktijdige ziekte of medicamenteuze behandeling.

Niet toedienen tenzij de oplossing helder is en de verzegeling intact is.

OVERDOSERING

Geen informatie verstrekt.

CONTRA

Oplossingen die dextrose bevatten (waterhoudende dextrose (waterhoudende dextrose)) kunnen gecontra-indiceerd zijn bij patiënten met een bekende allergie voor maïs of maïsproducten.

KLINISCHE FARMACOLOGIE

Dextrose (waterhoudende dextrose (waterhoudende dextrose)) Injectie, USP heeft waarde als een bron van water en calorieën. Het is in staat diurese te induceren afhankelijk van de klinische toestand van de patiënt

PATIËNT INFORMATIE

Geen informatie verstrekt. Raadpleeg de secties WAARSCHUWINGEN en VOORZORGSMAATREGELEN .

Populaire Categorieën