Darvocet-N

Anonim

Darvocet (propoxyfeen en acetaminophen) is een combinatie van een narcotische pijnstiller en een minder krachtige pijnstiller en een koortdemper die wordt gebruikt voor de behandeling van milde tot matige pijn. De merknaam Darvocet is niet langer verkrijgbaar in de VS Er zijn mogelijk generieke versies beschikbaar. Vaak voorkomende bijwerkingen van Darvocet (propoxyfeen en acetaminophen) zijn onder andere:

 • duizeligheid,
 • duizeligheid,
 • hoofdpijn,
 • wazig zicht,
 • droge mond,
 • sedatie,
 • misselijkheid,
 • braken,
 • maagklachten,
 • slaperigheid, en
 • constipatie.

Darvocet (propoxyfeen en acetaminophen) kan verslavend zijn.

De aanbevolen dosis voor volwassenen is om de 4 uur 1-2 tabletten indien nodig. Het is niet bekend of deze kleine hoeveelheden bijwerkingen kunnen veroorzaken bij zuigelingen die borstvoeding geven. Darvocet kan interageren met andere medicijnen die slaperigheid kunnen veroorzaken of die uw ademhaling kunnen vertragen (verkoudheids- of allergiemedicatie, slaappillen, spierverslappers, antidepressiva of medicijnen tegen aanvallen), aspirine, bloedverdunners, anticonceptiepillen, dexamethason, diuretica (waterpillen), Sint-Janskruid, antibiotica, antischimmelmiddelen, barbituraten, hart- of bloeddruk medicijnen en hiv- of aids-medicijnen. Vertel uw arts alle medicijnen en supplementen die u gebruikt. Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden tijdens de behandeling met Darvocet. Het is onbekend of Darvocet schadelijk is voor een foetus, maar het kan ademhalingsproblemen of verslavings- / ontwenningsverschijnselen bij een pasgeborene veroorzaken. Darvocet kan in de moedermelk terechtkomen en kan een zogende baby schaden. Raadpleeg uw arts voordat u borstvoeding geeft.

Ons Darvocet-centrum voor bijwerkingen geeft een uitgebreid overzicht van beschikbare geneesmiddelinformatie over de mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van dit medicijn.

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

BIJWERKINGEN: Raadpleeg uw apotheker.

In de VS -

Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

In Canada - Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan Health Canada op 1-866-234-2345.

Lees het volledige patiëntinformatieoverzicht voor Darvocet-N (Propoxyphene Napsylate and Acetaminophen)

Kom meer te weten "

BIJWERKINGEN

Tijdens klinische onderzoeken waren de meest frequent gemelde bijwerkingen duizeligheid, sedatie, misselijkheid en braken. Andere bijwerkingen zijn obstipatie, buikpijn, huiduitslag, duizeligheid, hoofdpijn, zwakte, euforie, dysforie, hallucinaties en kleine visuele stoornissen.

De meest frequent gemelde bijwerkingen na het in de handel brengen omvatten voltooide zelfmoord, accidentele en opzettelijke overdosis, drugsverslaving, hartstilstand, coma, geneesmiddel niet effectief, medicamenteuze toxiciteit, misselijkheid, ademstilstand, hartstilstand, overlijden, braken, duizeligheid, convulsie, verwardheid staat en diarree.

Bijkomende ongewenste ervaringen die zijn gemeld door postmarketing surveillance zijn:

Hartaandoeningen: aritmie, bradycardie, hartstilstand / ademstilstand, congestieve arrestatie, congestief hartfalen (CHF), tachycardie, myocardinfarct (MI)

Oogafwijking: oogzwelling, wazig zicht

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: geneesmiddel ineffectief, geneesmiddelinteractie, medicatietolerantie, influenza-type ziekte, ontwenningssyndroom

Maagdarmstelselaandoening: gastro-intestinale bloeding, acute pancreatitis

Lever- en galaandoening: hepatische steatosis, hepatomegalie, hepatocellulaire schade

Immuunsysteemaandoening: overgevoeligheid

Letselvergiftiging en procedurele complicaties: geneesmiddeltoxiciteit, heupfractuur, overdosis met meerdere geneesmiddelen, overdosis met een overdosis

Onderzoeken: verlaagde bloeddruk, verhoogde hartslag / abnormaal

Stofwisselings- en voedingsstoornis: metabole acidose

Zenuwstelselaandoening: ataxie, coma, duizeligheid, slaperigheid, syncope

Psychiatrisch: abnormaal gedrag, verwardheid, hallucinaties, verandering van mentale toestand

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: ademhalingsdepressie, kortademigheid

$config[ads_text5] not found

Huid- en onderhuidaandoeningen: huiduitslag, jeuk

Leverfunctiestoornissen zijn gerapporteerd in associatie met beide actieve bestanddelen van Darvocet-N (propoxyfeen-napsylaat en acetaminofen) 50 en Darvocet-N (propoxyfeen-napylacetaat en -aceetaminofen) 100. Propoxyfeentherapie is in verband gebracht met abnormale leverfunctietesten en, zeldzamer, met gevallen van omkeerbare geelzucht (inclusief cholestatische geelzucht). Levernecrose kan het gevolg zijn van een acute overdosis acetaminophen (zie OVERDOSERING ). Bij chronische ethanolmisbruikers is dit zelden gemeld bij kortetermijngebruik van paracetamol-doseringen van 2, 5 tot 10 g / dag. Er zijn dodelijke slachtoffers gevallen.

Er zijn ook postmarketingmeldingen van necrotische necrose van de nieren die geassocieerd zijn met chronisch gebruik van paracetamol, met name wanneer de dosering hoger is dan aanbevolen en in combinatie met aspirine. Subacute pijnlijke myopathie is gemeld na overdosering met chronische propoxyfeen.

Drugsmisbruik en afhankelijkheid

Gecontroleerde stof

Darvocet-N (propoxyfeen-napsylaat en acetaminophen) is een verdovend middel uit lijst IV onder de Amerikaanse Controlled Substances Act. Darvocet-N (propoxyfeen-napsylaat en acetaminofen) kan afhankelijk zijn van het morfine-type en kan daarom misbruikt worden. Psychische afhankelijkheid, fysieke afhankelijkheid en tolerantie kunnen zich ontwikkelen bij herhaalde toediening. Darvocet-N (propoxyfeennapsylaat en paracetamol) moet worden voorgeschreven en toegediend met dezelfde mate van waarschuwing die geschikt is voor het gebruik van andere verdovende middelen.

Misbruik

$config[ads_text6] not found

Aangezien Darvocet-N (propoxyfeen napsylaat en acetaminophen) een mu-opioïde agonist is, kan het vatbaar zijn voor misbruik, misbruik en verslaving. De verslaving aan opioïden die is voorgeschreven voor pijnbehandeling is niet geschat. Er zijn echter verzoeken om opioïden van opioïd-verslaafde patiënten. Als zodanig moeten artsen passende zorg besteden aan het voorschrijven van Darvocet-N (propoxyfeen-napsylaat en acetaminofen).

Afhankelijkheid

Opioïde analgetica kunnen psychologische en fysieke afhankelijkheid veroorzaken. Lichamelijke afhankelijkheid resulteert in ontwenningsverschijnselen bij patiënten die abrupt het geneesmiddel staken na langdurige toediening. Ook kunnen ontwenningsverschijnselen worden geprecipiteerd door de toediening van geneesmiddelen met mu-opioïde antagonistactiviteit, bijv. Naloxon of gemengde agonist / antagonist-analgetica (pentazocine, butorfanol, nalbufine, dezocine) (zie OVERDOSAGE ). Fysieke afhankelijkheid komt meestal niet klinisch significant voor, tot na enkele weken van voortgezet gebruik van opioïden. Tolerantie, waarbij steeds hogere doses nodig zijn om dezelfde mate van analgesie te produceren, manifesteert zich aanvankelijk door een verkorte duur van een analgetisch effect en vervolgens door afname van de intensiteit van analgesie.

Bij chronische pijnpatiënten en bij opioïd-tolerante kankerpatiënten moet de toediening van Darvocet-N (propoxyfeen-napsylaat en acetaminofen) worden geleid door de mate van gedemonstreerde tolerantie en de doses die nodig zijn om pijn adequaat te verlichten.

De ernst van het onthoudingsyndroom van Darvocet-N (propoxyfeennapsylaat en acetaminofen) kan afhankelijk zijn van de mate van fysieke afhankelijkheid. Ontwenningsverschijnselen worden gekenmerkt door rhinitis, myalgie, buikkrampen en incidentele diarree. De meeste waarneembare symptomen verdwijnen binnen 5 tot 14 dagen zonder behandeling; er kan echter een fase van secundaire of chronische abstinentie zijn die 2 tot 6 maanden kan duren, gekenmerkt door slapeloosheid, prikkelbaarheid en spierpijn. De patiënt kan worden ontgift door geleidelijke verlaging van de dosis. Gastro-intestinale stoornissen of uitdroging moeten met ondersteunende zorg worden behandeld.

Lees de volledige FDA-voorschrijfinformatie voor Darvocet-N (Propoxyphene Napsylate and Acetaminophen)

Lees verder "

Gerelateerde gezondheid

 • Chronische pijn
 • Drugsmisbruik
 • Pijnbehandeling Medicatietypen
 • Geneesmiddelen voor slaapstoornissen

Verwante geneesmiddelen

 • Combunox
 • Darvon
 • Darvon-verbinding
 • Duragesic
 • Nucynta
 • Tylenol
 • Tylenol-Codeïne
 • Vicodin
 • Vicodin ES

Lees de Darvocet-N gebruikersrecensies »

© Darvocet-N Patiëntinformatie wordt geleverd door Cerner Multum, Inc. en Darvocet-N Consumenteninformatie wordt geleverd door First Databank, Inc., gebruikt onder licentie en onderhevig aan hun respectieve auteursrechten.

GA DOOR MET SCROLLEN VOOR GERELATEERD ARTIKEL

Populaire Categorieën