Darvocet-N

Anonim

Het weergeven en gebruiken van druginformatie op deze site is onderworpen aan uitdrukkelijke gebruiksvoorwaarden. Door de druginformatie te blijven bekijken, gaat u ermee akkoord zich aan deze gebruiksvoorwaarden te houden.

BELANGRIJK: GEBRUIK DEZE INFORMATIE: Dit is een samenvatting en heeft NIET alle mogelijke informatie over dit product. Deze informatie garandeert niet dat dit product veilig, effectief of geschikt voor u is. Deze informatie is geen individueel medisch advies en is geen vervanging voor het advies van uw zorgverlener. Vraag uw zorgverlener altijd om volledige informatie over dit product en uw specifieke gezondheidsbehoeften.

GEEN MONOGRAP BESCHIKBAAR OP DIT MOMENT

GEBRUIK: Raadpleeg uw apotheker.

GEBRUIKSAANWIJZING: Raadpleeg uw apotheker.

BIJWERKINGEN: Raadpleeg uw apotheker.

In de VS -

Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

In Canada - Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan Health Canada op 1-866-234-2345.

Lees het Darvocet-N (propoxyfeen napsylaat en paracetamol) bijwerkingencentrum voor een complete gids over mogelijke bijwerkingen

Kom meer te weten "

VOORZORGSMAATREGELEN: Raadpleeg uw apotheker.

INTERACTIES VOOR DE DRUG: Raadpleeg uw apotheker.

Houd een lijst bij met al uw medicijnen en deel de lijst met uw arts en apotheker.

OVERDOSERING: Als een overdosis wordt vermoed, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum. Inwoners van de VS kunnen hun lokale antigifcentrum bellen op 1-800-222-1222. Inwoners van Canada kunnen een provinciaal antigifcentrum bellen.

OPMERKINGEN: Geen monografie beschikbaar op dit moment.

MISSED DOSE: Raadpleeg uw apotheker.

OPSLAG: Raadpleeg uw apotheker.

Spoel medicijnen niet door het toilet of giet ze niet in een afvoer tenzij u wordt gevraagd dit te doen. Werp dit product op de juiste manier weg als het is verlopen of niet langer nodig is. Raadpleeg uw apotheker of uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf voor meer informatie over hoe u uw product veilig kunt weggooien.

Informatie laatst herzien maart 2013. Copyright (c) 2013 First Databank, Inc.

Populaire Categorieën