Cocaïne

Anonim

Het weergeven en gebruiken van druginformatie op deze site is onderworpen aan uitdrukkelijke gebruiksvoorwaarden. Door de druginformatie te blijven bekijken, gaat u ermee akkoord zich aan deze gebruiksvoorwaarden te houden.

BELANGRIJK: GEBRUIK DEZE INFORMATIE: Dit is een samenvatting en heeft NIET alle mogelijke informatie over dit product. Deze informatie garandeert niet dat dit product veilig, effectief of geschikt voor u is. Deze informatie is geen individueel medisch advies en is geen vervanging voor het advies van uw zorgverlener. Vraag uw zorgverlener altijd om volledige informatie over dit product en uw specifieke gezondheidsbehoeften.

COCAÏNEHYDROCHLORIDE - TOPISCH

(koe-KANE HYE-droe-KLOR-ide)

GEBRUIK: Cocaïne wordt door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg gebruikt om tijdelijk de bekleding van de mond, neus en keel (slijmvliezen) te verdoven vóór bepaalde medische procedures (bijv. Biopsie, steken, wondreiniging). Het is een verdovingsmiddel dat snel werkt om het gebied ongeveer 1-2 minuten na aanbrengen te verdoven. Cocaïne zorgt er ook voor dat de bloedvaten verkleinen, een effect dat het bloeden en zwellen van de procedure kan verminderen.

GEBRUIKSAANWIJZING: Dit medicijn wordt direct voor de ingreep direct op de binnenkant van de mond, neus of keel aangebracht door een professionele zorgverlener. Het kan worden uitgegoten, gespoten of met een wattenstaafje rechtstreeks op het gebied worden aangebracht. Wanneer u dit medicijn in de neus gebruikt, kan uw zorgverlener absorberend materiaal met de oplossing weken en vervolgens in de neus steken. De dosering en toedieningsmethode hangen af ​​van uw toestand en reactie op het medicijn. Geef dit medicijn niet door injectie of gebruik het in het oog.

Dit medicijn verdooft de mond, neus en keel. Dit effect zal het slikken bemoeilijken en het risico op verstikking of slikken op de verkeerde manier vergroten. Eet of kauwgom niet gedurende 1 uur nadat dit product is gebruikt of totdat uw mond / keel niet langer verdoofd is. Het is vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat kinderen niet eten of kauwgom kauwen gedurende ten minste 1 uur na hun procedure. Let op dat je niet per ongeluk je tong of mond bijt.

In zeldzame gevallen is met dit medicijn afwijkend drugsgebruik (verslaving) mogelijk. Gebruik dit medicijn precies zoals voorgeschreven. Gebruik niet meer van dit medicijn, gebruik het vaker, of gebruik het voor een langere periode dan voorgeschreven.

BIJWERKINGEN: Duizeligheid, misselijkheid, nervositeit, ongewone gevoelens van welzijn of rusteloosheid kunnen voorkomen. Als één van deze bijwerkingen aanhoudt of verergert, licht dan onmiddellijk uw arts of apotheker in.

Vergeet niet dat uw arts dit medicijn heeft voorgeschreven omdat hij of zij heeft geoordeeld dat het voordeel voor u groter is dan het risico op bijwerkingen. Veel mensen die dit medicijn gebruiken, hebben geen ernstige bijwerkingen.

Vertel het uw arts onmiddellijk als een van deze onwaarschijnlijk maar ernstige bijwerkingen optreden: koorts, mentale / stemmingswisselingen (bijv. Slaperigheid, verwarring, hallucinaties, stemmingswisselingen), gevoelloosheid in het toepassingsgebied enkele uren na de procedure, verlies van geur of smaak, zicht problemen (bijv. wazig zien, gevoeligheid voor licht).

Vertel het uw arts onmiddellijk als een van deze zeldzame maar zeer ernstige bijwerkingen optreedt: langzaam / oppervlakkig / snel ademen, flauwvallen, snel / traag / onregelmatig / beukende hartslag, hevige hoofdpijn, beven (trillen).

Zoek onmiddellijk medische hulp als een van deze zeldzame maar zeer ernstige bijwerkingen optreedt: pijn op de borst, epileptische aanvallen.

Een zeer ernstige allergische reactie op dit medicijn is zeldzaam. Zoek echter onmiddellijk medische hulp als u symptomen van een ernstige allergische reactie bemerkt, waaronder: uitslag, jeuk / zwelling (vooral van het gezicht / tong / keel), ernstige duizeligheid, moeite met ademhalen.

Dit is geen volledige lijst van mogelijke bijwerkingen. Als u andere effecten opmerkt die hierboven niet zijn vermeld, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

In de VS -

Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

In Canada - Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan Health Canada op 1-866-234-2345.

Lees de Cocaine (cocaine hydrochloride actuele oplossing) Side Effects Center voor een complete gids over mogelijke bijwerkingen

$config[ads_text5] not found

Kom meer te weten "

VOORZORGSMAATREGELEN: vertel uw arts of apotheker vóór uw procedure als u allergisch bent voor cocaïne; of met andere ester-type anesthetica (bijv. benzocaïne); of als u andere allergieën heeft. Dit product kan inactieve ingrediënten bevatten die allergische reacties of andere problemen kunnen veroorzaken. Neem contact op met uw apotheker voor meer informatie.

Vertel uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt uw medische geschiedenis, vooral over: hoge bloeddruk, hartaandoeningen (bijv. Pijn op de borst, hartaanval, onregelmatige hartslag), overactieve schildklier (hyperthyreoïdie), toevallen, infectie / zweren / letsel bij het gebied van de toedieningsplaats (bijv. mond, neus, keel).

Dit medicijn kan u duizelig maken. Rijd niet, gebruik geen machines of voer activiteiten uit waarvoor u oplettendheid nodig hebt totdat u zeker weet dat u dergelijke activiteiten veilig kunt uitvoeren. Vermijd alcoholische dranken.

Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van dit medicijn bij kinderen omdat ze mogelijk gevoeliger zijn voor de effecten van het medicijn, met name rusteloosheid / opwinding.

Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van dit medicijn bij ouderen omdat ze mogelijk gevoeliger zijn voor de effecten van het geneesmiddel, met name onregelmatige hartslag en pijn op de borst.

Tijdens de zwangerschap mag dit medicijn alleen worden gebruikt als het duidelijk nodig is. Bespreek de risico's en voordelen met uw arts.

Dit medicijn kan overgaan in de moedermelk en kan ongewenste effecten hebben op een zogende baby. Daarom wordt het geven van borstvoeding tijdens het gebruik van dit medicijn niet aanbevolen. Raadpleeg uw arts voordat u borstvoeding geeft.

INTERACTIES VOOR DE DRUGS: Uw arts of apotheker is zich mogelijk al bewust van mogelijke interacties met geneesmiddelen en kan u hierop controleren. Begin niet met, stop of verander de dosering van een geneesmiddel niet voordat u eerst met uw arts of apotheker overlegt.

$config[ads_text6] not found

Inname van MAO-remmers met dit medicijn kan een ernstige (mogelijk fatale) medicamentinteractie veroorzaken. Vermijd het nemen van MAO-remmers (isocarboxazid, linezolid, methyleenblauw, moclobemide, fenelzine, procarbazine, rasagiline, selegiline, tranylcypromine) tijdens de behandeling met dit medicijn. De meeste MAO-remmers mogen ook twee weken voor de behandeling met dit medicijn niet worden ingenomen. Vraag uw arts wanneer u start of stop met het gebruik van dit medicijn.

Voordat u dit medicijn gebruikt, moet u uw arts of apotheker op de hoogte stellen van alle receptuurproducten en kruidengeneesmiddelen die u mag gebruiken, met name van: geneesmiddelen van het stimulant-type (bijv. Catecholamines zoals norepinephrine of epinefrine, efedrine, pseudo-efedrine, amfetamines).

Vermeld ook het gebruik van geneesmiddelen die het risico op insulten kunnen verhogen in combinatie met cocaïne, zoals isoniazide (INH), fenothiazinen (bijv. Thioridazine), theofylline of tricyclische antidepressiva (bijv. Amitriptyline), onder anderen. Raadpleeg uw arts of apotheker voor meer informatie.

Dit medicijn kan bepaalde medische / laboratoriumtests verstoren (inclusief hersenscan op de ziekte van Parkinson), mogelijk resulterend in valse testresultaten. Zorg ervoor dat het laboratoriumpersoneel en al uw artsen weten dat u dit medicijn gebruikt.

Dit document bevat niet alle mogelijke interacties. Informeer daarom, voordat u dit product gebruikt, uw arts of apotheker van alle producten die u gebruikt. Houd een lijst bij met al uw medicijnen en deel de lijst met uw arts en apotheker.

OVERDOSERING: Als een overdosis wordt vermoed, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum. Inwoners van de VS kunnen hun lokale antigifcentrum bellen op 1-800-222-1222. Inwoners van Canada kunnen een provinciaal antigifcentrum bellen. Symptomen van een overdosis kunnen zijn: braken, maag / buikpijn, ernstige hoofdpijn, onregelmatige ademhaling, toevallen, flauwvallen.

OPMERKINGEN: deel dit medicijn niet met anderen. Het is tegen de wet.

MISSED DOSE: Niet van toepassing.

OPSLAG: Bewaar bij kamertemperatuur tussen 68-77 graden F (20-25 graden C) uit de buurt van licht en vocht. Niet bevriezen. Bewaar niet in de badkamer. Houd alle geneesmiddelen uit de buurt van kinderen en huisdieren.

Spoel medicijnen niet door het toilet of giet ze niet in een afvoer tenzij u wordt gevraagd dit te doen. Werp dit product op de juiste manier weg als het is verlopen of niet langer nodig is. Raadpleeg uw apotheker of uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf voor meer informatie over hoe u uw product veilig kunt weggooien.

Informatie laatst herzien in oktober 2013. Copyright (c) 2013 First Databank, Inc.

Populaire Categorieën