Banzel

Anonim

Merknamen: Banzel

Generieke naam: rufinamide

 • Wat is rufinamide (Banzel)?
 • Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van rufinamide (Banzel)?
 • Wat is de belangrijkste informatie die ik moet weten over rufinamide (Banzel)?
 • Wat moet ik bespreken met mijn zorgverlener voordat ik rufinamide (Banzel) inneem?
 • Hoe moet ik rufinamide (Banzel) innemen?
 • Wat gebeurt er als ik een dosis mis (Banzel)?
 • Wat gebeurt er als ik een overdosis krijg (Banzel)?
 • Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van rufinamide (Banzel)?
 • Welke andere geneesmiddelen zullen rufinamide (Banzel) beïnvloeden?
 • Waar kan ik meer informatie krijgen (Banzel)?

Wat is rufinamide (Banzel)?

Rufinamide is een medicijn tegen aanvallen, ook wel een anti-epilepticum of een anticonvulsivum genoemd.

Rufinamide wordt samen met andere geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van aanvallen veroorzaakt door het Lennox-Gastaut-syndroom, een ernstige vorm van epilepsie bij kinderen die ook ontwikkelings- en gedragsproblemen veroorzaakt. Rufinamide is voor gebruik bij volwassenen en kinderen die minstens 1 jaar oud zijn.

Rufinamide kan ook worden gebruikt voor doeleinden die niet in deze medicatiehandleiding worden vermeld.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van rufinamide (Banzel)?

Krijg medische noodhulp als u tekenen van een allergische reactie heeft : netelroos; moeilijke ademhaling; zwelling van je gezicht, lippen, tong of keel.

Zoek een medische behandeling als u huiduitslag heeft met andere symptomen van een ernstige allergische reactie die andere delen van uw lichaam kan beïnvloeden, waaronder:

 • koorts;
 • donkere urine, bloed in uw urine;
 • gezwollen klieren, zere keel;
 • extreme zwakte of vermoeidheid;
 • ongewone blauwe plekken of bloedingen;
 • spierpijn; of
 • geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen).

Meld nieuwe of verergerende symptomen bij uw arts, zoals: stemmings- of gedragsveranderingen, depressie, angstgevoelens, paniekaanvallen, slaapproblemen, of als u zich impulsief, opgewonden, vijandig, agressief, rusteloos, prikkelbaar, hyperactief, spraakzaam of gedachten over zelfmoord of jezelf pijn doen.

Bel uw arts onmiddellijk als u:

 • verlies van evenwicht of coördinatie;
 • problemen met lopen; of
 • verslechtering of toename van aanvallen.

Vaak voorkomende bijwerkingen zijn:

 • hoofdpijn;
 • duizeligheid, slaperigheid;
 • misselijkheid, braken; of
 • zich moe voelen.

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden bij de FDA op 1-800-FDA-1088.

Wat is de belangrijkste informatie die ik moet weten over rufinamide (Banzel)?

U mag dit geneesmiddel niet gebruiken als u lijdt aan een ernstige leveraandoening of een genetische hartritmestoornis die "Short QT-syndroom" wordt genoemd.

Stop niet met het gebruik van rufinamide plotseling of mogelijk heeft u verhoogde aanvallen .

Sommige mensen hebben gedachten over zelfmoord tijdens het gebruik van medicatie voor epilepsie. Blijf alert op veranderingen in je humeur of symptomen.

Wat moet ik bespreken met mijn zorgverlener voordat ik rufinamide (Banzel) inneem?

U mag rufinamide niet gebruiken als u allergisch bent voor, of als u:

 • een genetische hartritmestoornis genaamd "Kort QT-syndroom"; of
 • ernstige leverziekte.

Om zeker te zijn dat rufinamide veilig voor u is, vertel het uw arts als u:

 • hartziekte;
 • leverziekte;
 • nierziekte (of als u gedialyseerd bent); of
 • een geschiedenis van depressie, psychische aandoeningen of zelfmoordgedachten of -acties.

Mogelijk heeft u gedachten over zelfmoord tijdens het gebruik van dit geneesmiddel. Uw arts moet uw vorderingen regelmatig controleren. Uw familie of andere zorgverleners moeten ook alert zijn op veranderingen in uw humeur of symptomen.

Start of stop niet met het gebruik van inbeslagname tijdens de zwangerschap zonder advies van uw arts. Een aanval tijdens de zwangerschap kan zowel moeder als baby schaden. Vertel het uw arts meteen als u zwanger wordt.

Als u zwanger bent, kan uw naam worden vermeld in een zwangerschapsregister. Dit is om de uitkomst van de zwangerschap te volgen en eventuele effecten van rufinamide op de baby te beoordelen.

Rufinamide kan hormonale anticonceptie minder effectief maken. Gebruik een barrière vorm van anticonceptie (condoom of diafragma met spermicide). Hormonale anticonceptie (anticonceptiepil, injecties, implantaten, huidpleisters en vaginale ringen) is mogelijk niet effectief genoeg om zwangerschap tijdens uw behandeling te voorkomen.

Rufinamide kan in de moedermelk terechtkomen en kan een zogende baby schaden. U mag geen borstvoeding geven terwijl u rufinamide gebruikt.

Rufinamide mag niet worden gegeven aan een kind jonger dan 1 jaar oud.

Hoe moet ik rufinamide (Banzel) innemen?

Volg alle aanwijzingen op uw receptlabel. Uw arts kan zo nu en dan uw dosis aanpassen om ervoor te zorgen dat u de beste resultaten krijgt. Gebruik dit geneesmiddel niet in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen.

$config[ads_text5] not found

Neem rufinamide in met voedsel.

De rufinamide- tablet kan heel worden doorgeslikt, geplet of in tweeën worden gesneden.

Schud de orale suspensie (vloeistof) goed vlak voordat u een dosis meet.

Meet de vloeistof met behulp van de doseerspuit en de flesadapter die bij dit geneesmiddel worden geleverd. Steek de adapter in de fles en klik deze op zijn plaats. Steek de spuit in de adapter en draai de fles ondersteboven. Om uw dosis te meten, trekt u de zuiger naar het juiste aantal milliliters gemarkeerd aan de zijkant van de spuit. Spoel de spuit na elk gebruik met water.

Lees alle patiëntinformatie, medicatiehandleidingen en instructiebladen die aan u zijn verstrekt . Raadpleeg uw arts of apotheker als u vragen heeft.

Neem contact op met uw arts als uw aanvallen verergeren of u ze vaker krijgt tijdens het gebruik van rufinamide.

Stop niet met het gebruik van rufinamide plotseling, zelfs als u zich goed voelt. Plotseling stoppen kan verhoogde aanvallen veroorzaken. Volg de instructies van uw arts over het afbouwen van uw dosis.

Draag een medisch waarschuwingslabel of draag een identiteitskaart met de vermelding dat u rufinamide gebruikt. Elke medische zorgverlener die u behandelt, moet weten dat u medicijnen voor epilepsie neemt.

Bewaar op kamertemperatuur, uit de buurt van vocht en warmte. Houd de fles goed gesloten wanneer niet in gebruik.

Bewaar het vloeibare geneesmiddel rechtopstaand. Probeer de flesadapter niet te verwijderen als deze eenmaal op zijn plaats zit. De dop past goed over de flesadapter.

Gebruik rufinamide regelmatig om het meeste voordeel te behalen. Krijg uw recept opnieuw gevuld voordat uw medicijn op is.

$config[ads_text6] not found

Wat gebeurt er als ik een dosis mis (Banzel)?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Sla de overgeslagen dosis over als het bijna tijd is voor uw volgende geplande dosis. Neem geen extra medicijn om de vergeten dosis in te halen.

Wat gebeurt er als ik een overdosis krijg (Banzel)?

Zoek medische hulp of bel de hulplijn voor vergif op 1-800-222-1222.

Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van rufinamide (Banzel)?

Rufinamide kan uw denken of reacties verminderen. Vermijd autorijden of machines bedienen totdat u weet welke invloed dit geneesmiddel op u heeft.

Alcoholgebruik kan bepaalde bijwerkingen van rufinamide verhogen.

Welke andere geneesmiddelen zullen rufinamide (Banzel) beïnvloeden?

Inname van dit geneesmiddel met andere geneesmiddelen die u slaperig maken, kan dit effect verergeren. Vraag uw arts voordat u rufinamide inneemt met een slaappil, narcotisch pijnmedicijn, spierverslapper, of medicijnen tegen angst, depressie of toevallen.

Vertel uw arts over al uw huidige medicijnen tegen aanvallen en over het begin of het einde van het gebruik, vooral:

 • valproïnezuur (Depakene, Stavzor).

Deze lijst is niet compleet. Andere geneesmiddelen kunnen interageren met rufinamide, inclusief recept- en vrij verkrijgbare medicijnen, vitamines en kruidenproducten. Niet alle mogelijke interacties worden vermeld in deze medicatiegids.

Waar kan ik meer informatie krijgen (Banzel)?

Uw apotheker kan u meer informatie geven over rufinamide.


Denk eraan, bewaar deze en alle andere geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen, deel nooit uw geneesmiddelen met anderen en gebruik dit medicijn alleen voor de voorgeschreven indicatie.

Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie die door Cerner Multum, Inc. ('Multum') wordt verstrekt, juist, up-to-date en volledig is, maar er wordt geen garantie geboden. Geneesmiddelinformatie hierin opgenomen kan tijdgevoelig zijn. Multum-informatie is samengesteld voor gebruik door zorgverleners en consumenten in de Verenigde Staten en daarom garandeert Multum niet dat gebruik buiten de Verenigde Staten geschikt is, tenzij specifiek anders aangegeven. De druginformatie van Multum ondersteunt geen medicijnen, diagnosticeert patiënten niet en adviseert geen therapie. De druginformatie van Multum is een informatiebron die is ontworpen om erkende zorgverleners te helpen bij de zorg voor hun patiënten en / of om consumenten die deze service bekijken als een aanvulling op en niet als een vervanging voor de expertise, vaardigheden, kennis en oordeelsvermogen van zorgverleners te dienen. De afwezigheid van een waarschuwing voor een bepaalde combinatie van geneesmiddelen of geneesmiddelen moet op geen enkele manier worden opgevat als een indicatie dat de combinatie van geneesmiddelen of geneesmiddelen veilig, effectief of geschikt is voor een bepaalde patiënt. Multum aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig aspect van de gezondheidszorg dat wordt beheerd met behulp van informatie die Multum verstrekt. De informatie in dit document is niet bedoeld voor alle mogelijke toepassingen, aanwijzingen, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen, geneesmiddelinteracties, allergische reacties of bijwerkingen. Als u vragen heeft over de geneesmiddelen die u neemt, raadpleeg dan uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Auteursrecht 1996-2015 Cerner Multum, Inc. Versie: 3.01. Revisiedatum: 15-05-2015.

Populaire Categorieën