Atarax

Anonim

Atarax
(hydroxyzine hydrochloride) Tablet

BESCHRIJVING

Hydroxyzinehydrochloride wordt chemisch aangeduid als 2- (2- (4- (p-Chloor-P-fenylbenzyl) -1-piperazinyl) ethoxy) ethanol-dihydrochloride.

C 21 H 27 CIN 2 0 2 • 2HCI MW 447.83

Hydroxyzinehydrochloride komt voor als een wit, geurloos poeder dat zeer oplosbaar is in water.

Hydroxyzine Hydrochloride Tabletten USP, 10 mg, 25 mg en 50 mg bevatten de volgende inactieve ingrediënten: watervrije lactose, colloïdaal siliciumdioxide, croscarmellosenatrium, FD & C geel nr. 6, hypromellose, magnesiumstearaat, microkristallijne cellulose, polyethyleenglycol, polysorbaat 80 en titanium dioxide.

Hydroxyzine Hydrochloride Tabletten USP, 25 mg en 50 mg bevatten ook D & C Yellow No. 10 en FD & C Blue No. 2.

INDICATIES

Voor symptomatische verlichting van angst en spanning in verband met psychoneurose en als hulpmiddel in organische ziektetoestanden waarin angst wordt gemanifesteerd.

Nuttig bij het behandelen van jeuk als gevolg van allergische aandoeningen zoals chronische urticaria en atopische en contactdermatosen en bij histamine-gemedieerde pruritus.

Als sedativum bij gebruik als premedicatie en na algemene anesthesie, kan hydroxyzine meperidine en barbituraten potentiëren, zodat het gebruik ervan in een pre-anesthesie-adjuvante therapie op individuele basis moet worden aangepast. Atropine en andere belladonna-alkaloïden worden niet door het medicijn beïnvloed. Van Hydroxyzine is niet bekend dat het de werking van digitalis op enigerlei wijze belemmert en het kan gelijktijdig met dit middel worden gebruikt.

De effectiviteit van hydroxyzine als een middel tegen angst voor langdurig gebruik, dat wil zeggen meer dan 4 maanden, is niet door systematische klinische onderzoeken beoordeeld. De arts moet de bruikbaarheid van het medicijn voor de individuele patiënt periodiek opnieuw beoordelen.

DOSERING EN ADMINISTRATIE

Voor symptomatische verlichting van angst en spanning in verband met psychoneurose en als hulpmiddel bij organische ziektetoestanden waarin angst zich manifesteert: bij volwassenen 50-100 mg qid; kinderen jonger dan 6 jaar, 50 mg dagelijks in verdeelde doses en meer dan 6 jaar, 50-100 mg dagelijks in verdeelde doses.

Voor gebruik bij de behandeling van jeuk als gevolg van allergische aandoeningen zoals chronische urticaria en atopische en contactdermatosen, en bij histamine-gemedieerde pruritus: bij volwassenen, 25 mg tid of qid; kinderen jonger dan 6 jaar, 50 mg dagelijks in verdeelde doses en meer dan 6 jaar, 50-100 mg dagelijks in verdeelde doses.

Als kalmeringsmiddel bij gebruik als premedicatie en na algemene anesthesie: 50 - 100 mg bij volwassenen en 0, 6 mg / kg lichaamsgewicht bij kinderen.

Wanneer de behandeling wordt geïnitieerd door de intramusculaire route van toediening, kunnen volgende doses oraal worden toegediend.

Zoals met alle medicijnen, moet de dosering worden aangepast aan de reactie van de patiënt op de behandeling.

HOE GELEVERD

Hydroxyzine Hydrochloride Tabletten USP, 10 mg zijn 7/32 ", ongescoorde, ronde, oranje, filmomhulde tabletten met de opdruk DAN en 5522, geleverd in flessen van 100 en 500.

Hydroxyzine Hydrochloride Tabletten USP, 25 mg zijn 7/32 ", ongescoorde, ronde, groene, filmomhulde tabletten met de opdruk DAN en 5523, geleverd in flessen van 100, 500 en 1000.

Hydroxyzine Hydrochloride Tabletten USP, 50 mg zijn 10/32 ", ongescoorde, ronde, gele, filmomhulde tabletten met de opdruk DAN en 5565 in flessen van 100, 500 en 1000.

Doseer in een strakke container met kindveilige sluiting.

Bewaren bij een gecontroleerde kamertemperatuur 15 ° -30 ° C (59 ° -86 ° F).

Watson Laboratories, Inc, Corona, CA 92880 VS. Herzien: september 2004. FDA rev-datum:

BIJWERKINGEN

Bijwerkingen gemeld met de toediening van hydroxyzine hydrochloride zijn meestal mild en van voorbijgaande aard.

Anticholinergicum : droge mond.

Centraal zenuwstelsel : Slaperigheid is meestal van voorbijgaande aard en kan binnen enkele dagen na voortzetting van de behandeling of na vermindering van de dosis verdwijnen. Onvrijwillige motoriek inclusief zeldzame gevallen van tremor en convulsies zijn gemeld, meestal met doses die aanzienlijk hoger zijn dan de aanbevolen doses. Klinisch significante respiratoire depressie is niet gemeld bij de aanbevolen doses.

$config[ads_text5] not found

DRUGS INTERACTIES

Geen informatie verstrekt.

WAARSCHUWINGEN

Geen informatie verstrekt.

VOORZORGSMAATREGELEN

DE POTENTIËRENDE ACTIE VAN HYDROXYZINE MOET WORDEN ONDERZOCHT WANNEER DE DRUG WORDT GEBRUIKT IN COMBINATIE MET CENTRALE NERRUISENSYSTEEMONDERDRUKKINGEN ZOALS NARCOTICA, NIET-NARCOTISCHE ANALGESTIEK EN BARBITURATEN. Daarom moet, wanneer het onderdrukkende middel van het centrale zenuwstelsel gelijktijdig met hydroxyzine wordt toegediend, de dosering ervan worden verlaagd.

Aangezien sufheid kan optreden bij het gebruik van dit geneesmiddel, moeten patiënten worden gewaarschuwd voor deze mogelijkheid en gewaarschuwd voor het besturen van een auto of het bedienen van gevaarlijke machines tijdens het gebruik van hydroxyzinehydrochloride. Patiënten moeten worden afgeraden gelijktijdig andere geneesmiddelen te gebruiken die het CZS onderdrukken en waarschuwen dat het effect van alcohol kan toenemen.

Moeders die borstvoeding geven

Het is niet bekend of dit geneesmiddel wordt uitgescheiden in de moedermelk. Aangezien veel geneesmiddelen zo worden uitgescheiden, mag hydroxyzine niet aan moeders die borstvoeding geven, worden gegeven.

Geriatrisch gebruik

Er is niet vastgesteld of gecontroleerde klinische onderzoeken met hydroxyzine voldoende aantallen proefpersonen van 65 jaar en ouder omvatten om een ​​verschil in respons van jongere patiënten te definiëren. Andere gerapporteerde klinische ervaringen hebben geen verschillen in respons tussen ouderen en jongere patiënten aangetoond. Over het algemeen moet dosiskeuze voor een oudere patiënt voorzichtig zijn, meestal beginnend aan het lage uiteinde van het doseringsbereik, als gevolg van de hogere frequentie van verminderde lever-, nier- of hartfunctie en van gelijktijdige ziekte of andere medicamenteuze behandeling.

$config[ads_text6] not found

De mate van renale excretie van hydroxyzine is niet vastgesteld. Omdat oudere patiënten vaker een verminderde nierfunctie hebben, dient voorzichtigheid te worden betracht bij het selecteren van de dosis.

Sederende geneesmiddelen kunnen bij oudere mensen verwarring en verdoving veroorzaken; oudere patiënten moeten in het algemeen worden gestart met lage doses hydroxyzine en nauwkeurig worden geobserveerd.

OVERDOSERING

De meest voorkomende manifestatie van overdosering met hydroxyzine hydrochloride is hypersedatie. Net als bij het gebruik van overdosering met geneesmiddelen, moet er rekening mee worden gehouden dat er meerdere middelen zijn ingenomen.

Als braken niet spontaan heeft plaatsgevonden, moet het worden veroorzaakt. Onmiddellijke maagspoeling wordt ook aanbevolen. Algemene ondersteunende zorg, inclusief frequente bewaking van de vitale functies en nauwkeurige observatie van de patiënt, is geïndiceerd. Hypotensie, hoewel onwaarschijnlijk, kan worden gereguleerd met intraveneuze vloeistoffen en norepinephrine of metaraminol. Gebruik geen adrenaline zoals hydroxyzine hydrochloride zijn pressorwerking tegengaat.

Er is geen specifiek antidotum. Het is twijfelachtig of hemodialyse van enige waarde zou zijn bij de behandeling van overdosering met hydroxyzine. Als echter andere middelen zoals barbituraten tegelijkertijd worden ingenomen, kan hemodialyse worden geïndiceerd. Er is geen praktische methode om hydroxyzine te kwantificeren in lichaamsvloeistoffen of -weefsel na inname of toediening.

CONTRA

Hydroxyzine induceerde foetale afwijkingen bij ratten en muizen, toegediend aan de zwangere muis, rat en konijn, met doses die aanzienlijk boven het therapeutische bereik van de mens liggen. Klinische gegevens bij de mens zijn niet toereikend om de veiligheid tijdens de vroege zwangerschap vast te stellen. Totdat dergelijke gegevens beschikbaar zijn, is hydroxyzine gecontra-indiceerd in de vroege zwangerschap.

Hydroxyzine is gecontraïndiceerd voor patiënten die eerder een overgevoeligheid voor het hebben gehad.

KLINISCHE FARMACOLOGIE

Hydroxyzinehydrochloride heeft geen chemisch verband met de fenothiazinen, reserpine, meprobamaat of de benzodiazepinen. Hydroxyzinehydrochloride is geen corticaal depressivum, maar de werking kan te wijten zijn aan een onderdrukking van de activiteit in bepaalde belangrijke regio's van het subcorticale gebied van het centrale zenuwstelsel.

Primaire skeletspierrelaxatie is experimenteel aangetoond. Bronchusverwijdende activiteit en antihistaminische en analgetische effecten zijn experimenteel aangetoond en klinisch bevestigd. Een anti-emetisch effect, zowel door de apomorfine-test als door de veriloid-test, is aangetoond.

Farmacologische en klinische studies geven aan dat hydroxyzine in therapeutische dosering de maagzuursecretie of zuurgraad niet verhoogt en in de meeste gevallen milde antisecretoire activiteit heeft.

Hydroxyzine wordt snel geabsorbeerd uit het maagdarmkanaal en de klinische effecten van hydroxyzine hydrochloride worden meestal binnen 15 tot 30 minuten na orale toediening genoteerd.

PATIËNT INFORMATIE

Geen informatie verstrekt. Raadpleeg het hoofdstuk VOORZORGSMAATREGELEN .

Populaire Categorieën